DANH SÁCH EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ NGOẠI VỤ

Fax: 056.381.4379; MST: 4101368622

Stt

Họvàtên

Chức vụ

ĐiệnThoại

Email

 

EmailSNgV

 

Ban Giámđốc

01

Nguyễn

Tân

Giám đốc

0913.463.006

056.3821805

nguyentanngoaivu@gmail.com

tann@songoaivu.binhdinh.gov.vn

02

NguyễnThanh

Sơn

Phó Giám đốc

0903.506.888

056.3827451

sonsngvbd@gmail.com

sonnt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

03

VõĐình

Kha

Phó Giám đốc

0913.41.27.67

056.3820866

khangoaivu@gmail.com

khavd@songoaivu.binhdinh.gov.vn

04

NguyễnĐức

Hoàng

Phó Giám đốc

0903.545.678

056.3814422

nguyenduchoang3008@gmail.com

hoangnd@songoaivu.binhdinh.gov.vn

Văn phòng

 

056.3820202

sngvbd@gmail.com

vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn

04

VõThịNhư

Hiền

Chánh Văn phòng

0903.076.374

nhuhienvo155@yahoo.com

hienvtn@songoaivu.binhdinh.gov.vn

05

NguyễnThị Thu

Hiền

Phó Chánh Văn phòng

056. 3502525

nguyenthuhien41@gmail.com

hienntt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

06

NguyễnThúy

Quỳnh

Chuyên viên

0907.54.14.24

quynhsngvbd@gmail.com

quynhnt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

07

ĐoànThịNhật

Hằng

Chuyên viên

0983.73.74.69

doanhang2010@gmail.com

hangdtn@songoaivu.binhdinh.gov.vn

08

BùiThị

Nga

Chuyên viên

0168.914.0415

buingahy1991@gmail.com

ngabt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

09

PhanVũ

Tuấn

Chuyên viên

0936.356.656

pv.tuan@outlook.com

pv.tuan@songoaivu.binhdinh.gov.vn

10

TrịnhVăn

Hùng

Lái xe

0976.997.192

 

 

11

NguyễnThị

Mười

Tạp vụ

0168.951.1176

 

 

12

TrầnVăn

Đức

Bảo vệ

0983.562.178

 

 

PhòngHợpTácQuốcTế

 

056.3821198

 

phonghtqt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

13

Nguyễn Đức

Thắng

Trưởng phòng

0905.438.168 thangdofa@gmail.com thangnd@songoaivu.binhdinh.gov.vn

14

Nguyễn Lê

Na

Phó phòng

0914783300 nguyenlenaqn@gmail.com nanl@songoaivu.binhdinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Ngọc

Diệp

Phó phòng

0982.637.198

ngocdiepdofa@gmail.com

diepntn@songoaivu.binhdinh.gov.vn

16

NguyễnThịThanh

An

Chuyên viên

0973.709.369

nguyenthanhan1210@gmail.com

 

anntt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

 

17

Trần Thị

Chuyên viên

0909666491

tuhptd81@yahoo.com tutt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

18

Lê Thị Ly

Đa

Chuyên viên

0985178763 lyda1509@yahoo

 

19

PhanThị Thu

Hồng

Chuyên viên

012.6262.1212

phanthuhong271@gmail.com

hongptt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

20

LêChâu

Văn

Chuyên viên

090.590.1212

lechauvan@gmail.com

vanlc@songoaivu.binhdinh.gov.vn

PhòngLãnhSựvà NVNONN

 

056.3821504

 

phonglanhsu@songoaivu.binhdinh.gov.vn

21

VũThị

Nô En

Trưởng phòng

0909232389

vunoen85@gmail.com

envtn@songoaivu.binhdinh.gov.vn

22

NguyễnHoài

Phương

Phó phòng

0914242655

hoaiphuongnvt@gmail.com

phuongnh@songoaivu.binhdinh.gov.vn

23

LêThị Minh

Nguyệt

Chuyên viên

0934718917

minhnguyetsngv@gmail.com

nguyetltm@songoaivu.binhdinh.gov.vn

Thanh Tra Sở

 

 

 

 

24

NguyễnNgọc

Xuân

Phó Chánh thanh tra

0914309237

xuandfa@gmail.com

xuannn@songoaivu.binhdinh.gov.vn     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
     STATISTICS
   Online:               69
  Visited: 1657786
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com