Cập nhật ngày : 14-09-2017
Để thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến (Quy chế).

Đ/c Lê Kim Toàn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: UBMTTQVN tỉnh)


Theo Quy chế này, trách nhiệm của địa phương được quy định như sau:

* Trong việc tiếp nhận, phân loại kiến nghị của cử tri

 

- Trong thời gian Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cử đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tham gia Hội nghị để kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp giải quyết, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, giải quyết, trả lời cử tri.

 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập hợp, tổng hợp, làm rõ và phân loại kiến nghị trước khi Đoàn Đại biểu Quốc hội gửi đến Ban Dân nguyện hoặc chuyển đến các cơ quan trong tỉnh để giải quyết, trả lời cho cử tri. Riêng đối với những kiến nghị bị loại bỏ do nội dung trùng lặp với các kiến nghị đã được giải quyết xong hoặc đã được giải trình, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày loại bỏ kiến nghị, UBND tỉnh có văn bản thông báo cho cử tri và các cơ quan liên quan biết; đồng thời văn bản thông báo phải được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị.

 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị do Văn phòng Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyển đến; phân loại theo từng ngành, lĩnh vực quản lý và phân công các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cho cử tri.

 

- Đối với các kiến nghị do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến các cơ quan trong tỉnh nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, các cơ quan tổng hợp chuyển lại Đoàn Đại biểu Quốc hội để tổng hợp, phân loại chuyển đến Ban Dân nguyện.

 

- Đối với các kiến nghị do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở tỉnh nhưng nội dung không rõ ràng hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết, trả lời; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kiến nghị, cơ quan phải nêu rõ lý do, gửi lại Đoàn Đại biểu Quốc hội để chuyển đến các cơ quan, đơn vị khác giải quyết.

 

- Đối với các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tỉnh để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền có nội dung chưa rõ ràng; trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương để làm rõ nội dung kiến nghị.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định (Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định)

 

* Trong việc giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; Thường trực HĐND, UBND cấp huyện được giao chủ trì và các cơ quan, đơn vị được giao phối hợp giải quyết, trả lời kiến nghị nhằm đảm bảo việc giải quyết, trả lời cử tri đúng quy định, đúng thời hạn.

 

- Đối với các kiến nghị vượt quá khả năng, điều kiện hoặc thẩm quyền, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kiến nghị, UBND tỉnh phải chủ động liên hệ với các cơ quan Trung ương để giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

 

- Đối với những kiến nghị liên quan đến việc thay đổi cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị của nhiều sở, ngành cần nhiều thời gian hoặc kiến nghị khi thực hiện cần phải có nhiều nguồn lực,…rất khó xác định mốc thời gian giải quyết, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giao giải quyết phải có văn bản giải trình cụ thể về tình hình khó khăn, xác định lộ trình, phương hướng giải quyết, báo cáo để cử tri biết.

 

- Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các cơ quan Trung ương có liên quan đến tỉnh nhưng việc giải quyết không đúng yêu cầu hoặc không phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh, thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản trả lời cử tri của cơ quan Trung ương, tỉnh phải có văn bản kiến nghị kịp thời cơ quan Trung ương để điều chỉnh, đồng gửi Văn phòng Chính phủ để biết, đôn đốc.

 

- Văn bản trả lời cử tri của HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện phải được gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực MTTQVN tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã nơi có kiến nghị. Toàn bộ văn bản trả lời (trừ thông tin mật) phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì giải quyết, trả lời cử tri trong thời hạn 05 ngày làm việc và niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành văn bản trả lời cử tri.

 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết với Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh trong công tác này, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

- UBND tỉnh đăng tải đầy đủ (trừ thông tin mật) văn bản thông báo về kết quả giải quyết kiến nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc và chỉ đạo niêm yết công khai văn bản này tại Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trả lời.

 

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

(Lưu ý: Khiếu nại, tố cáo của công dân không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy chế này; việc xem xét, giải quyết thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.)


Ngọc Xuân      Các tin liên quan:
  Hơn 120 nhà khoa học tham gia hội nghị khoa học vật lý Nano tại ICISE. (02-08-2017)
  Kiểm tra, rà soát các vụ khiếu kiện đông người tại Hà Nội (02-08-2017)
  Sắp ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại (27-07-2017)
  Công đoàn Bộ Ngoại giao tặng quà ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Bình Định. (13-12-2016)
  Chủ tịch Hồ Quốc Dũng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bang Sachsen Anhalt, CHLB Đức (07-12-2016)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               69
  Visited: 2911587
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com