Cập nhật ngày : 07-06-2016
Triển khai thực hiện Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Hội nghị công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tháng 3 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhằm đảm bảo nguyên tắc thống nhất quản lý công tác đối ngoại trên phạm vi cả nước, ngày 26/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

 

Theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND nêu trên, Thanh tra Sở Ngoại vụ là tổ chức thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn của Giám đốc Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Ngoại vụ có con dấu và tài khoản riêng.

 

Cùng với công tác thanh tra hành chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ, Thanh tra Sở Ngoại vụ thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực sau:

 

1.  Công tác thỏa thuận quốc tế;

 

2.  Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

 

3.  Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

 

4.  Công tác lãnh sự;

 

5.  Công tác lễ tân đối ngoại;

 

6.  Công tác thông tin đối ngoại;

 

7.  Công tác ngoại giao kinh tế;

 

8.  Công tác ngoại giao văn hóa;

 

9.  Công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia trên biển; 

 

10.  Công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Hàng năm, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thanh tra chuyên ngành ngoại giao với sự tham dự của tất cả các Thanh tra Sở Ngoại vụ trong cả nước nhằm thống nhất công tác quản lý của ngành.


N.Xuân      Các tin liên quan:
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2015 của Cụm thi đua số 04. (07-04-2015)
  Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 5 và thi thời trang công sở công đoàn viên chức tỉnh năm 2014 (22-07-2014)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
     STATISTICS
   Online:               15
  Visited: 2422760
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com