Sở Ngoại Vụ Bình Định
Cập nhật ngày : 29-12-2016
Trên cơ sở phạm vi chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Xem và tải về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Ngoại vụ Bình Định Tại đây


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH (11-01-2016)
  KẾ HOẠCH (10-01-2016)
  Kế hoạck Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Sở (05-05-2015)
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2015 (19-11-2014)
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2014 (19-02-2014)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               65
  Visited: 2509894
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com