Cập nhật ngày : 25-07-2017
Chiều ngày 21/7/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra Thường trưc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị


 

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh & đ/c Đoàn Quang Sáu,
Phó Chánh Thanh tra Thường trực đồng chủ trì Hội nghị

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

 

- Công tác thanh tra:

 

+ Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 57 cuộc thanh tra hành chính tại 84 đơn vị, phát hiện 30 đơn vị có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế trên 04 tỉ đồng và 756.095 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 02 tỉ đồng và 3.072 m2 đất các loại, xử lý hình thức khác hơn 1,9 tỉ đồng và trên 753.023 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý hành chính đối với 15 tập thể và 32 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật 01 vụ có dấu hiệu tội phạm.

 

+ Thanh tra chuyên ngành các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 783 lượt kiểm tra độc lập và 110 cuộc thanh tra theo đoàn tại 2.795 lượt tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện 59 tổ chức và 1.444 cá nhân có vi phạm, sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế hơn 1,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 480 triệu đồng, xử lý hình thức khác 664 triệu đồng; ban hành 1.429 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 tổ chức và 1.399 cá nhân với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

 

+ Về thanh tra trách nhiệm, thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 21 cơ quan, đơn vị, qua đó đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; chưa phát hiện sai phạm đến mức phải xử lý.

 

- Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tốc cáo:

 

+ Các cấp, các ngành đã tiếp 2.112 lượt/2.665 công dân đến trình bày 1.356 vụ khiếu nại, 08 vụ tố cáo và 269 vụ kiến nghị, phản ảnh, trong đó có 23 đoàn/23 vụ việc đông người với 426 người tham gia. So với cùng kỳ năm 2016, tiếp công dân tăng 01 lượt/115 người; số đoàn đông người tăng 07 đoàn/07 vụ.

 

+ Các cấp, các ngành đã tiếp nhận 1.928 vụ việc (tăng 244 vụ việc so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 1.618 vụ khiếu nại, 93 vụ tố cáo và 217 vụ kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, qua phân loại, thì có 589 vụ khiếu nại và 12 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp. Trong số 589 vụ khiếu nại, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 462 vụ (đạt 78,43%), khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân hơn 1,3 tỷ đồng và 2.442 m2 đất, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 100 m2 đất ở. Trong số 12 vụ tố cáo, đã xem xét giải quyết 10 vụ (đạt 83,33%), đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, tổ chức, đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo.

 

- Công tác phòng, chống tham nhũng:

 

Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành, chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tổ chức 34 hội nghị phổ biến, tuyên truyền giáo dục các chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 3.509 lượt cán bộ và nhân dân; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức;…

 

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 đối với Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh như sau:

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt; đồng thời chủ động đề xuất thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa việc chuyển tiếp các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2017 sang năm 2018;

 

- Chú trọng thực hiện tốt sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2943/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

 

- Tham mưu, giúp thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tiếp công dân phải gắn với việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để kéo dài, khiến công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp;

 

- Chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng và đạt hiệu quả;

 

- Tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, giám sát, kiểm tra, giải quyết các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức thanh tra.


Ngọc Xuân      Các tin liên quan:
  Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam (14-02-2017)
  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 của Khối Tham mưu – Tổng hợp. (11-01-2017)
  Người dân tộc Hre được hỗ trợ xây nhà (26-09-2016)
  Doanh nhân Hàn Quốc tặng quà, trao học bổng và xe đạp tại huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Phù Cát (16-09-2016)
  Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa. (28-07-2016)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               65
  Visited: 2911716
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com