Cập nhật ngày : 28-07-2017
Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 vào ngày 21/7/2017. Theo đó, Hội nghị đã đánh giá những kết quả công tác của ngành trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 cho toàn ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017


 

Theo chỉ đạo tại Hội nghị, trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt;

 

- Chủ động đề xuất tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

 

- Hạn chế tối đa việc chuyển tiếp các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2017 sang năm 2018;

 

- Việc thực hiện các cuộc thanh tra phải đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ;

 

- Thanh tra các cấp, các ngành cần chú trọng thực hiện tốt việc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2943/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

 

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra nói chung và công khai các kết luận thanh tra nói riêng theo quy định;

 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

 

- Chủ động tiến hành khảo sát, nắm tình hình để thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ.

 

Đối với Thanh tra Sở Ngoại vụ, ngoài việc thực hiện tốt sự chỉ đạo chung của ngành nêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2017 Thanh tra Sở Ngoại vụ tập trung hoàn thành tốt các công việc sau:

 

- Thực hiện cuộc kiểm tra còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt;

 

- Chủ động theo dõi, đề xuất tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (kể cả thanh tra hành chính);

 

- Chủ động khảo sát, nắm tình hình để xây dựng trình phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo quy định.


Ngọc Xuân      Các tin liên quan:
  Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) khởi công xây dựng nhà máy tại Bình Định. (20-02-2017)
  Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam (14-02-2017)
  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 của Khối Tham mưu – Tổng hợp. (11-01-2017)
  Người dân tộc Hre được hỗ trợ xây nhà (26-09-2016)
  Doanh nhân Hàn Quốc tặng quà, trao học bổng và xe đạp tại huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Phù Cát (16-09-2016)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               61
  Visited: 2911576
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com