Cải cach hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2018


Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 tại Sở


Trên cơ sở phạm vi chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017


Triển khai thực hiện kế hoạch 24/KH-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ


Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở
Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH
  Kế hoạck Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Sở
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2015
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2014
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738378
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com