Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 tại Sở.


Thực hiện công văn số 569/SNV-CCHC ngày 03/5/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công, Sở Ngoại vụ kính báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị.


Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Ngoại vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính Qúy I/2017 tại Sở như sau


Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đầu năm 2016, Sở đã ban hành Kế hoạch số 999/KH-SNgV ngày 27/11/2015 về cải cách hành chính của Sở năm 2016 theo tinh thần các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.


Thực hiện quy định của UBND tỉnh về chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm tại các đơn vị, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III/2016 tại Sở
Các tin liên quan:
  Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
  BÁO CÁO
  Báo cáo Cải cách hành chính năm 2015 của Sở
  Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
  Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738340
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com