Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đầu năm 2016, Sở đã ban hành Kế hoạch số 999/KH-SNgV ngày 27/11/2015 về cải cách hành chính của Sở năm 2016 theo tinh thần các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.


Thực hiện quy định của UBND tỉnh về chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm tại các đơn vị, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III/2016 tại Sở


Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2016 tại Sở


Công tác cải cách hành chính Quý I/2016


Báo cáo Cải cách hành chính năm 2015 của Sở
Các tin liên quan:
  Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
  Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
     STATISTICS
   Online:               63
  Visited: 1657780
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com