Không ngừng đổi mới, nâng cao công tác cải cách hành chính.

Không ngừng đổi mới, nâng cao công tác cải cách hành chính.

 •   31/08/2021 11:52:00 AM
 •   Đã xem: 198
Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết tâm của Thủ trưởng cơ quan và sự nỗ lực, cố gắng của từng đơn vị thuộc Sở, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Ngoại vụ trong trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, phấn đấu hoàn thành các nội dung, công việc đã đề ra theo kế hoạch. Đặc biệt, những cải tiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bước đầu đã mang lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công (DVC) do Sở Ngoại vụ cung cấp.
Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

 •   05/08/2021 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 286
Nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.
Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định.

 •   21/07/2021 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 434
Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định. Theo đó, Sở Ngoại vụ có 05 thủ tục hành chính được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Báo cáo về việc thực hiện triển khai Chỉ thị 68/CT-UBND

Báo cáo về việc thực hiện triển khai Chỉ thị 68/CT-UBND

 •   25/12/2019 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 299
Báo cáo của Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện triển khai Chỉ thị 68/CT-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Bình Định
Bản tin Cải cách hành chính số 47

Bản tin Cải cách hành chính số 47

 •   25/12/2019 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 215
Chương trình học bổng MGC của Chính phủ Ấn Độ 2020 - 2021

Chương trình học bổng MGC của Chính phủ Ấn Độ 2020 - 2021

 •   16/12/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 176
Theo Công văn số 4711/BNG-THKT ngày 03/12/2019, Bộ Ngoại giao thông báo về Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ 2020-2021 và đề nghị các địa phương xem xét, giới thiệu ứng viên đăng ký dự tuyển.
NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

 •   01/12/2018 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 477
Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.
HN HCM

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Quý III/2017).

 •   27/10/2017 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 170
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/CB ngày 23/11/2017 của Chi bộ Sở Ngoại vụ về việc xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Kế hoạch số 82-KH/CB ngày 28/02/2017 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ngày 10/3/2017, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “phong cách tư duy và phong cách làm việc của Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tân, Bí thư Chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên và công chức của Sở.
Cán bộ Sở Ngoại vụ đang tập huấn PCCC

Chi đoàn Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

 •   19/09/2017 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 157
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh năm 2017, sáng ngày 16/9/2017, Chi đoàn Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho các đoàn viên thanh niên của các đơn vị trong tỉnh do Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức.
HN HCM

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Quý II/2017)

 •   21/07/2017 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 212
Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/CB ngày 28/02/2017 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ngày 20/7/2017, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 02 chuyên đề: “Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh” và “Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tân, Bí thư Chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên và công chức của Sở.
Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Quý I/2017)

 •   10/03/2017 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 294
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/CB ngày 23/11/2017 của Chi bộ Sở Ngoại vụ về việc xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Kế hoạch số 82-KH/CB ngày 28/02/2017 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ngày 10/3/2017, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 02 chuyên đề: “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” và “Bác Hồ với công tác xây dựng đảng”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tân, Bí thư Chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên và công chức của Sở.
Quang cao giua trang
 Hình ảnh hoạt động
Trien-khai-Hiep-dinh-EVFTA.jpg PNE-dien-gio-ngoai-khoi.jpg Hyundai-Cammsys-HQ.jpg 1-Dien-luoi-Nhon-Chau.jpg BNG-lam-viec-tai-Binh-Dinh-1.jpg 6-Dai-bieu-tham-du-toa-dam-chup-anh-luu-niem.jpg BNG1-23.jpg PCT-Nguyen-Tuan-Thanh-tiep-DS-Indo.jpg Gap-go-HQ2020-47.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tai-buoi-lam-viec-voi-Tap Gap-go-Nhat-Ban-2020.jpg Tap-doan-Kurz-cua-Duc-12-2020.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tang-qua-luu-niem-cho-Tap Bi-thu-Tinh-uy-Ho-Quoc-Dung-chup-anh-cung-Dai-su-Han-Quoc-va Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-1.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-2.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-3.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-4.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-5.jpg 3-CT-UBND-tinh-trao-hoc-bong-Vallet.jpg Hoi-thao-truc-tuyen-xuc-tien-dau-tu-Hoa-Ky-1.jpg 1-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-1.jpg 2-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-2.jpg Binh-Dinh-tiep-tuc-hop-tac-voi-HHN-Nhat-Viet.jpg Binh-Dinh-hop-tac-voi-thi-tran-Yoshino-NB.jpg CT-UBND-tinh-tiep-TLS-Uc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-5.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-9.jpg Dai-su-Canada-1.jpeg
LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang truy cập17
 • Hôm nay1,797
 • Tháng hiện tại103,319
 • Tổng lượt truy cập3,361,122
Liên kết
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây