Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2023.

 •   22/08/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 74
Ngày 09/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 6 và tháng 7/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 8/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023.

 •   22/08/2023 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 65
Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 5/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 6/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023

 •   21/06/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 707
Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 5/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 6/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 5/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 5/2023

 •   24/05/2023 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 246
Ngày 10/5/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 4/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 5/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2023

 •   17/04/2023 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 191
Ngày 05/4/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 4/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2023

 •   10/04/2023 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 183
Ngày 09/3/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 02/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 3/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023

 •   20/02/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 266
Ngày 09/02/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) năm 2022 và các biện pháp, giải pháp thực hiện năm 2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh), Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ Bình Định.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2023

 •   17/02/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 215
Ngày 08/02/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 01/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 02/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

 •   20/12/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 223
Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban nội bộ để đánh giá tình hình công tác tháng 10 và 11/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

 •   21/10/2022 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 290
Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 9/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 10/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   30/09/2022 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 335
Ngày 17/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

 •   22/09/2022 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 245
Ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 8/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 9/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Một số quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ

Một số quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ

 •   16/09/2022 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 343
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có Công văn số 3195/LS-XNC ngày 17/8/2022 thông báo về việc Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội có Công hàm số 2022/105 ngày 06/7/2022 quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Bình Định

Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

 •   16/09/2022 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 831
Ngày 10/8/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2022

 •   17/08/2022 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 221
Ngày 11/8/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 7/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 8/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2022

 •   04/07/2022 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 266
Ngày 30/6/2022, tại Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 06 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2022

 •   14/06/2022 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 323
Ngày 08/6/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 4 và 5/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 6/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2022.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2022.

 •   28/04/2022 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 274
Ngày 07/4/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 4/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
nền 1

Một số nội dung mới nổi bật của Nghị định số 18 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại

 •   28/04/2022 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 296
Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 về nghi lễ đối ngoại. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2022, thay thế nội dung Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài (từ Chương 8 đến Chương 13) tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Các tin khác

Quang cao giua trang
 Hình ảnh hoạt động
Trien-khai-Hiep-dinh-EVFTA.jpg PNE-dien-gio-ngoai-khoi.jpg Hyundai-Cammsys-HQ.jpg 1-Dien-luoi-Nhon-Chau.jpg BNG-lam-viec-tai-Binh-Dinh-1.jpg 6-Dai-bieu-tham-du-toa-dam-chup-anh-luu-niem.jpg BNG1-23.jpg PCT-Nguyen-Tuan-Thanh-tiep-DS-Indo.jpg Gap-go-HQ2020-47.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tai-buoi-lam-viec-voi-Tap Gap-go-Nhat-Ban-2020.jpg Tap-doan-Kurz-cua-Duc-12-2020.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tang-qua-luu-niem-cho-Tap Bi-thu-Tinh-uy-Ho-Quoc-Dung-chup-anh-cung-Dai-su-Han-Quoc-va Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-1.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-2.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-3.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-4.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-5.jpg 3-CT-UBND-tinh-trao-hoc-bong-Vallet.jpg Hoi-thao-truc-tuyen-xuc-tien-dau-tu-Hoa-Ky-1.jpg 1-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-1.jpg 2-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-2.jpg Binh-Dinh-tiep-tuc-hop-tac-voi-HHN-Nhat-Viet.jpg Binh-Dinh-hop-tac-voi-thi-tran-Yoshino-NB.jpg CT-UBND-tinh-tiep-TLS-Uc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-5.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-9.jpg Dai-su-Canada-1.jpeg
LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay1,814
 • Tháng hiện tại103,336
 • Tổng lượt truy cập3,361,139
Liên kết
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây