Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2022.

Thứ năm - 17/03/2022 16:38
Ngày 09/3/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 02/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 3/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
image 72192707
Đ/c Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị giao ban

Trong tháng 02/2022, với tinh thần cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm trong công việc, các đơn vị thuộc Sở đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung công việc được giao như: đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2022; tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan chấm điểm và xếp loại giải thưởng các tranh vẽ của các học sinh cấp tiểu học TP. Izumisano (Nhật Bản) trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Chính quyền thành phố Izumisano; tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và các biện pháp, giải pháp khắc phục năm 2022; tổ chức Đoàn công tác đi tiếp nhận sinh viên Lào tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum; xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào trong năm 2022; phối hợp với Cục Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc” năm 2022 tại tỉnh; lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan liên quan về chiến lược văn hoá đối ngoại năm 2030; xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trên cơ sở quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao; tham mưu kế hoạch đón tiếp Đoàn công tác của Đại sứ Israel tại Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Israel; triển khai một số nội dung công việc liên quan đến tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Sở; hoàn chỉnh nội dung Bản tin đối ngoại số 26 để kịp thời phục vụ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số nội dung công việc triển khai thực hiện chậm; phương pháp tổ chức thực hiện cũng như điều hành của một vài lãnh đạo cấp phòng thiếu khoa học; sự phối hợp giữa các cá nhân cũng như các đơn vị thuộc Sở có vụ việc chưa tốt.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên, đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở chủ động bám sát các nội dung công việc theo Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo thời gian và chất lượng đối với các lĩnh vực được phân công, nhất là trên lĩnh vực tham mưu đề xuất và các hoạt động công tác của cơ quan. Quán triệt công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nỗ lực nhiều hơn nữa trong phối hợp tham mưu đề xuất để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chú ý theo dõi, giải quyết kịp thời các văn bản có thời hạn, những công việc còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện trong tháng 02/2022 như: xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực đối ngoại; hoàn thành việc ký nhận xét, đánh giá hồ sơ công chức, người lao động và phiếu chấm điểm thi đua, khen thưởng cá nhân năm 2021...

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:
1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến buổi đón tiếp và làm việc của lãnh đạo tỉnh với đoàn Đại sứ Israel tại Việt Nam và đoàn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Israel; khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, báo cáo Giám đốc Sở trước khi trình UBND tỉnh.
- Chủ động đề xuất Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để thống nhất ý kiến tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào trong năm 2022 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày Ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); đôn đốc tỉnh Sekong sớm có ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2016-2020 và nội dung dự kiến hợp tác giai đoạn 2021- 2025 mà Sở Ngoại vụ đã gửi để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
- Nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.
- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc” năm 2022 tại tỉnh Bình Định theo Kế hoạch.
- Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bản tin Đối ngoại số 26, trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành các thủ tục in ấn và phát hành theo Kế hoạch.
 
2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, trình Giám đốc Sở xem xét, sau đó tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
 - Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều ước quốc tế về biển, biên giới trên biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân các xã ven biển, nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế việc vi phạm các quy định, nhất là quy định IUU trong quá trình đánh bắt, khai thác hải sản.

3. Thanh tra Sở
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch tập huấn các văn bản QPPL quy định về công tác đối ngoại cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 16/3/2022 để xem xét, phê duyệt.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hoàn thiện video clip các đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ; tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung công việc liên quan đến buổi gặp mặt các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài theo Kế hoạch đã ban hành, báo cáo Giám đốc Sở.

4. Văn phòng Sở
- Khẩn trương hoàn thành ký nhận xét, đánh giá công chức, người lao động và phiếu chấm điểm thi đua, khen thưởng cá nhân năm 2021, trình Giám đốc Sở trước ngày 16/3/2022 như đã kết luận chỉ đạo tại các cuộc họp liên quan.
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để lấy ý kiến tham gia góp ý nội dung Kế hoạch tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Bình Định” trước khi trình UBND tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát, đôn đốc và tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Sở theo Kế hoạch đã phê duyệt.
- Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp để lãnh đạo Sở xem xét, phương án điều chuyển, sắp xếp lại nhân sự một số đơn vị thuộc Sở để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác của cơ quan, đáp ứng yêu cầu CCHC trong thời gian đến.
- Tham mưu tổ chức cuộc họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở để thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin được đăng trên Website của Sở.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
 Hình ảnh hoạt động
Trien-khai-Hiep-dinh-EVFTA.jpg PNE-dien-gio-ngoai-khoi.jpg Hyundai-Cammsys-HQ.jpg 1-Dien-luoi-Nhon-Chau.jpg BNG-lam-viec-tai-Binh-Dinh-1.jpg 6-Dai-bieu-tham-du-toa-dam-chup-anh-luu-niem.jpg BNG1-23.jpg PCT-Nguyen-Tuan-Thanh-tiep-DS-Indo.jpg Gap-go-HQ2020-47.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tai-buoi-lam-viec-voi-Tap Gap-go-Nhat-Ban-2020.jpg Tap-doan-Kurz-cua-Duc-12-2020.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tang-qua-luu-niem-cho-Tap Bi-thu-Tinh-uy-Ho-Quoc-Dung-chup-anh-cung-Dai-su-Han-Quoc-va Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-1.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-2.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-3.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-4.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-5.jpg 3-CT-UBND-tinh-trao-hoc-bong-Vallet.jpg Hoi-thao-truc-tuyen-xuc-tien-dau-tu-Hoa-Ky-1.jpg 1-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-1.jpg 2-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-2.jpg Binh-Dinh-tiep-tuc-hop-tac-voi-HHN-Nhat-Viet.jpg Binh-Dinh-hop-tac-voi-thi-tran-Yoshino-NB.jpg CT-UBND-tinh-tiep-TLS-Uc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-5.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-9.jpg Dai-su-Canada-1.jpeg
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,896
  • Tháng hiện tại103,418
  • Tổng lượt truy cập3,361,221
Liên kết
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây