Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2021

Thứ sáu - 17/09/2021 16:47
Ngày 13/9/2021, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 8/2021 và triển khai những nhiệm vụ công việc trọng tâm trong tháng 9/2021. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
11

Thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải tạm hoãn hoặc thay đổi hình thức thực hiện. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ đã nổ lực phấn đấu và hoàn thành một số vụ nhiệm vụ công việc được giao như: đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc được giao tại Thông báo ý kiến kết luận số 670/TB-SNgV ngày 11/8/2021 của Giám đốc Sở; đã tham mưu UBND tỉnh tham dự Hội thảo trực tuyến “Tăng cường hợp tác  đầu tư Việt Nam - Trung Đông: Cơ hội, tiềm năng và cách tiếp cận mới” do Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; chuẩn bị chu đáo nội dung buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại Sở; hoàn thành nhiều báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan liên quan cùng nhiều văn bản trả lời, hướng dẫn và tham mưu đề xuất theo chức năng nhiệm vụ của Sở, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công tác của từng công chức, sự phối kết hợp giữa các phòng thuộc Sở và với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang có sự chuyển biến. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác cần phải khắc phục như: nhiều công chức trong thời gian làm việc online tại nhà theo Kế hoạch làm việc luân phiên của Sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, theo dõi, xử lý văn bản đã gửi và đã giao chưa tốt; chất lượng tham mưu đề xuất, xử lý công việc trong thời gian thực hiện làm việc luân phiên tại cơ quan và tại nhà giảm đáng kể; giờ giấc làm việc của một vài công chức thực hiện thiếu nghiêm túc…

Nhằm chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém nêu trên và để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung chủ yếu sau đây:
        - Các đơn vị rà soát tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở và nhiệm vụ có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, kể cả các văn bản đề nghị tổng hợp báo cáo, gửi lấy ý kiến tham gia góp ý... của các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở.
       - Lãnh đạo các đơn vị quán triệt công chức thuộc đơn vị mình trong quá trình làm việc phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định hiện hành của tỉnh và Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, nhất là giờ giấc đi làm và những lúc vắng mặt tại cơ quan.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:
  1. Phòng Hợp tác quốc tế
         - Đôn đốc các tỉnh Nam Lào khẩn trương tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Attapu, Champasak, Salavan và Sekong báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/10/2021; chuẩn bị nội dung và tham mưu đề xuất cuộc họp Ban Chỉ đạo hợp tác với các tỉnh Nam Lào vào cuối năm, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hợp tác trong thời gian qua, đồng thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp phù hợp để không ngừng đổi mới, nâng cao và đưa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với bốn tỉnh Nam Lào ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa trong thời gian tới.
         - Tích cực, chủ động liên lạc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đầu mối hoặc cá nhân có trách nhiệm để kịp thời xúc tiến triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác với huyện Yangu (Hàn Quốc), thị trấn Yoshino, tỉnh Nara và TP Izumisano (Nhật Bản), báo cáo lãnh đạo Sở.
        - Tiếp tục liên hệ, phối hợp với Sở Y tế theo dõi việc tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các cá nhân thuộc tổ chức nước ngoài đang làm việc tại tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh.
         - Tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để lấy ý kiến thống nhất dự thảo Báo cáo cáo tình hình hoạt động và các giải pháp quản lý đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo; báo cáo UBND tỉnh sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định.
         - Tiếp tục thu thập thông tin về các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam nước ngoài để xây dựng hệ thống thông tin kết nối và đề xuất các phương án kết nối, gặp gỡ hàng năm giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức nêu trên nhằm thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư, thu hút các nguồn vốn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài… phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
          - Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ.
  1. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
          - Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu đối với công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả CNLS, HPHLS tại Sở để kịp thời tìm ra những hạn chế, vướng mắc, qua đó xem xét, đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác CNLS, HPHLS, tương xứng với sự quan tâm và đầu tư của tỉnh; trao đổi với Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phần mềm liên thông trong công tác CNLS, HPHLS gắn với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ, góp phần đẩy mạnh CCHC, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho các cá nhân và tổ chức có liên quan.
         - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi quản lý, sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát, tổng hợp các đơn vị chưa gửi báo cáo về công tác này, xem xét nguyên nhân cụ thể để có biện pháp giải quyết trong thời gian đến. Tổ chức quản lý chặt chẽ các thẻ của doanh nhân đang còn thời hạn nhưng đã nghỉ việc, chuyển sang đơn vị khác hoặc doanh nghiệp đã giải thể, phá sản; đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định và tham mưu cấp thẻ theo quy định tại Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh.
        - Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các nội dung liên quan đến việc chia sẻ, thu thập thông tin người nước trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh hoặc phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung “Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh” để đảm bảo việc trao đổi, cung cấp thông tin về người nước ngoài đến tỉnh công tác, học tập, du lịch, lưu trú…kịp thời, chính xác như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 190/TB-UBND ngày 14/9/2021.
         - Nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức các đoàn công tác của tỉnh ra nước ngoài để đưa vào dự thảo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh sau khi có quy định mới của Trung ương thay thế Quy định 272.
         - Có văn bản đôn đốc UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND huyện Phù Cát khẩn trương triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản công nợ đưa ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài về nước năm 2017 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, báo cáo Sở Ngoại vụ để báo cáo Bộ Ngoại giao.
        - Tiếp tục liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin kết nối với các việt kiều có uy tín và Ban liên lạc Hội đồng hương người Bình Định ở nước ngoài để kịp thời trao đổi, chia sẻ các vấn đề có liên quan và tranh thủ kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà khi cần thiết.
  1. Thanh tra Sở
          - Khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình triển khai các dự án Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, cần đánh giá cụ thể, thực chất từng dự án, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh triển khai các dự án trong thời gian đến; đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong tháng 9 hoặc tháng 10/2021 để thông qua báo cáo nêu trên nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các dự án vào sử dụng theo quy định.
         - Rà soát, đánh giá và phân loại 19 đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gửi, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo. Riêng đối với một số tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đã đăng ký cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh nhưng không có dự án triển khai trong thời gian qua, báo cáo đề xuất cụ thể từng trường hợp để Giám đốc Sở xem xét, kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.
         - Tiếp tục rà soát, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch số 417/KH-SNgV ngày 25/5/2021 của Sở và các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý, vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
          4. Văn phòng Sở     
            - Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc trọng tâm trong năm của Sở, các nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm Ikepler cũng như tình hình, kết quả xử lý các văn bản được lãnh đạo Sở giao theo quy trình xử lý công việc nội bộ tại cơ quan, báo cáo cụ thể tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Sở.
         - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung CCHC và ứng dụng CNTT theo kế hoạch đã đề ra; chú ý thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan đối với công tác CCHC và ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước.
         - Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở các nội dung công việc liên quan đến tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở, trước mắt tham mưu đề xuất việc tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao, xây dựng báo cáo quá trình hình thành và phát triển của Sở Ngoại vụ sau 10 năm thành lập, dự toán kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm và các nội dung công việc có liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm nêu trên.
          - Theo dõi, quản lý chặt chẽ tài sản, công cụ, dụng cụ…của cơ quan; kịp thời phát hiện hư hỏng và đề nghị sửa chữa, thay thế để sử dụng lâu dài, hiệu quả. Phân công nhân viên theo dõi, giám sát đội ngũ nhân công xây dựng đang sửa chữa trụ sở của Sở đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian làm việc và trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây