Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2022

Thứ hai - 21/02/2022 07:24
Ngày 11/02/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 01/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 02/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
image 6483441
Đ/c Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị giao ban

Tháng 01/2022, tuy vào thời điểm tết Nguyên đán, công việc khá bận rộn nhưng các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác tham mưu đề xuất, giúp Sở hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được giao như trước tết đã tổ chức đoàn đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng do Sở phụng dưỡng; thăm và tặng quà thôn kết nghĩa T2 thuộc xã Bok Tới; thăm và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở; phân công công chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán. Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ công việc cụ thể do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao giao và theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Trong thời gian nghỉ tết, công chức và người lao động của Sở đã đón tết cổ truyền với không khí đầm ấm, vui vẻ trên tinh thần tiết kiệm, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau thời gian nghỉ tết, công chức, người lao động thuộc Sở đã bắt tay vào làm việc với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Trong thời gian đến, để thực hiện tốt các nội dung công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở,  Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu sau đây:

- Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở chủ động bám sát các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kể cả chương trình công tác trọng tâm của Sở, Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và một số nhiệm vụ công việc phát sinh của cấp trên giao để tổ chức triển khai thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả; rà soát, đánh giá những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa các vị trí xếp hạng về chỉ số CCHC và ứng dụng CNTT mà Sở đã đạt được trong năm 2021; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm tháng 02/2022 như: Hội nghị công chức và người lao động năm 2022; Hội nghị Cải cách hành chính; các nội dung công việc liên quan đến kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở những công việc còn dở dang, chưa hoàn thành.

- Từng cá nhân công chức thuộc Sở, đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn cơ quan khang trang sạch sẽ; quán triệt công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan đã đề ra, tích cực nỗ lực hơn nữa trong quá trình tham mưu, đề xuất; coi trọng tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành theo quy định.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:

1.  Phòng Hợp tác quốc tế
- Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo và đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương phối hợp với B Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh theo đề nghị của Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao), trong đó kết hợp lồng ghép Chương trình xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc mà UBND tỉnh đã giao; đồng thời giao Sở Ngoại vụ làm cơ quan mối, có trách nhiệm phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Hàn Quốc xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức sự kiện nêu trên.
- Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản gửi Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng đề nghị Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng quan tâm trao đổi và đề nghị tỉnh Sekong sớm có ý kiến đối với dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Định với tỉnh Sekong mà Sở đã gửi để Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định có cơ sở tổng hợp đầy đủ ý kiến của 04 tỉnh Nam Lào và triển khai các thủ tục liên quan trước khi tiến hành ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với 04 tỉnh Nam Lào theo quy định.
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào trong năm 2022, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, với 03 nội dung chủ yếu gồm: chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào; tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào và Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào; tổ chức đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc với 04 tỉnh Nam Lào.
- Nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, sớm tham mưu đề xuất Giám đốc Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện tại tỉnh hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.
- Theo dõi, phối hợp và nắm chắc tình hình triển khai hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài trong thời gian qua, nhất là các địa phương mà tỉnh đã ký kết hợp tác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào; chủ động liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhằm kết nối thông tin, thúc đẩy các nội dung, chương trình hợp tác đã ký kết với các địa phương và từng bước mở rộng quan hệ hợp tác, trong đó có việc ký kết mới với một số địa phương có tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, khoa học kỹ thuât, công nghệ…; báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Sở.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, sau đó tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình quản lý và s dụng thẻ ABTC của các cá nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác xác minh, thẩm định để tham mưu đề xuất gia hạn hoặc cấp mới thẻ ABTC cho doanh nhân theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với các đơn vị vi phạm pháp luật hoặc không tuân thủ chế độ báo cáo các theo quy định, kiên quyết tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền thông báo thẻ đang sử dụng tại doanh nghiệp không còn giá trị hoặc không cấp thẻ trong thời gian 01 năm như UBND tỉnh đã quy định tại Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 .
- Chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến buổi làm việc của Giám đốc Sở với lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện công tác CNLS, HPHLS tại tỉnh (khi có thông báo của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh), báo cáo Giám đốc Sở.

3. Thanh tra Sở
- Khẩn trương trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tập huấn các văn bản QPPL quy định về công tác đối ngoại và công tác Phi Chính phủ nước ngoài cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định; đồng thời nghiên cứu, đề xuất kế hoạch kiểm tra nội bộ các đơn vị thuộc Sở để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ công việc theo thẩm quyền (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các đơn vị thuộc Sở.
- Tiếp tục rà soát các công việc liên quan đến buổi gặp mặt các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài; báo cáo Giám đốc Sở; hàng quý rà soát, tham mưu Giám đốc Sở có thư cảm ơn hoặc thư mời các tổ chức PCP nước ngoài được Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh để gặp gỡ, cảm ơn, trao đổi và vận động tuyên truyền, triển khai các dự án, phi dự án đã được phê duyệt.

4. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 của Sở theo kế hoạch.
- Trao đổi, phối hợp với phòng PA01, Công an tỉnh để thống nhất các nội dung công việc liên quan đến Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong tháng 02/2022.
- Tiếp tục theo dõi, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, kể cả những ý kiến của cộng đồng trên Trang thông tin điện tử của tỉnh đối với dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ; tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia góp ý và hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Giám đốc Sở trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
- Chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC của Sở trong tháng 02/2022 nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC và quyết tâm duy trì, tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của Sở.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát và đôn đốc triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Sở, báo cáo lãnh đạo Sở.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thống kê tình tình sử dụng và nhu cầu mua mới các trang thiết bị phục vụ công việc; khẩn trương đề xuất Giám đốc Sở thanh lý các tài sản bị hư hỏng, hết thời hạn khấu hao và mua mới các thiết bị để thay thế các thiết bị đã hư hỏng hoặc đã sử dụng quá lâu, không còn hiệu quả như máy scan, máy tính, máy in…
 - Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát, đề xuất Giám đốc Sở phương án thay thế nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định.
- Thực hiện cập nhật, bổ sung thường xuyên các thông tin, giấy tờ liên quan đến quá trình công tác hàng năm của công chức và người lao động theo quy định như phiếu nhận xét, đánh giá công tác (có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan); nhận xét đảng viên nơi cư trú; văn bằng, chứng chỉ; khen thưởng, kỷ luật… vào trong hồ sơ công chức để phục vụ công tác theo dõi đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây