Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2022

Thứ ba - 14/06/2022 09:23
Ngày 08/6/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 4 và 5/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 6/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
l
Giám đốc Sở Nguyễn Thái Bình phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 6/2022

Trong tháng 4 và tháng 5/2022, với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm trong công việc, các đơn vị thuộc Sở đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung công việc quan trọng, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đánh giá cao như: phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và các đơn vị liên quan  tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Bình Định; tổ chức tập huấn các văn bản QPPL quy định về công tác đối ngoại cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị Gặp mặt đại diện các tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Sở; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030; xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành Kế hoạch tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều ước quốc tế về biển, biên giới trên biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân các xã ven biển; tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón tiếp đoàn công tác của Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh

Trong tháng 6/2022, theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như Chương trình công tác trọng tâm của Sở,  Sở Ngoại vụ có nhiều nội dung công việc lớn cần phải tập trung triển khai thực hiện. Do đó, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc trong thời gian đến, Giám đốc Sở yêu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi; rà soát Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở cùng với những nội dung công việc phát sinh của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại các văn bản liên quan và chỉ đạo điều hành cụ thể của lãnh đạo Sở để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ công việc được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; đồng thời chủ động bám sát các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã ban hành như Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch ứng dụng CNTT, Kế hoạch thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, Kế hoạch triển khai Nghị quyết 169 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài... và các văn bản đề nghị, gửi lấy ý kiến tham gia góp ý... của các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:

1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Khẩn trương hoàn thiện công tác tổng hợp kinh phí hỗ trợ theo nội dung chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025, trình Giám đốc Sở xem xét, trước khi báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tham mưu đề xuất Giám đốc Sở làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
- Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các nội dung công việc liên quan đến Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trước mắt tham mưu Giám đốc Sở kịp thời có văn bản trao đổi với Đại diện Phòng Thương mại - Công nghiệp Đức tại Việt Nam phối hợp hỗ trợ một số nội dung công việc liên quan đến sự kiện này, nhất là làm đầu mối kết nối với các doanh nghiệp và cơ quan Đức tại Việt Nam.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tốt Ngày hội quốc tế Yoga lần thứ VIII tại Bình Định theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình, kết quả, kể cả những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các nội dung, chương trình hợp tác mà tỉnh đã ký kết với các địa phương và đối tác nước ngoài, kể cả việc ký kết mới, báo cáo Giám đốc Sở để xem xét chỉ đạo; Làm đầu mối theo dõi và tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các nội dung công việc liên quan của các đối tác sau sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tổ chức tại tỉnh, kể cả các nội dung mà tỉnh đã ký với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh (KOTRA Hồ Chí Minh).

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thành công công tác tuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân các xã ven biển theo Kế hoạch đã ban hành; phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt công tác nêu trên như: nội dung, số lượng tài liệu tuyên truyền, cờ tổ quốc tặng cho các ngư dân…; trao đổi với UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát để nắm thông tin cụ thể về số lượng, thành phần khách mời, địa điểm tổ chức…, báo cáo Giám đốc Sở.
- Xây dựng báo cáo đánh giá 01 năm tình hình thực hiện công tác CNLS, HPHLS theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao nhằm đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, kể cả những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian đến; báo cáo lãnh đạo Sở.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân số lượng tàu thuyền và ngư dân của tỉnh ta bị nước ngoài bắt giữ đang có chiều hướng gia tăng, qua đó tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

3.Thanh tra Sở
- Tham mưu lãnh đạo Sở chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đến Sở kiểm tra theo Kế hoạch số 121/KH ngày 24/5/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị thuộc Sở để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục các sai sót (nếu có) trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu đề xuất giải quyết các nội dung công việc liên quan  đến hội nghị, hội thảo quốc tế; cấp thẻ ABTC; hồ sơ theo dõi, quản lý cán bộ, công chức... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các đơn vị thuộc Sở.
- Theo dõi, đôn đốc, làm đầu mối tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nhất là đối với các đơn vị, đối tác tham gia buổi Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức tại tỉnh vào ngày 31/5 vừa qua, báo cáo lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng để xem xét chỉ đạo.

4. Văn phòng Sở
- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Quy chế hoạt động và chế độ làm việc của Sở Ngoại vụ theo quy định tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
- Khẩn trương hoàn thành báo cáo công tác đối ngoại; báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở 06 tháng đầu năm; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh…đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
- Chuẩn bị nội dung và tham mưu Giám đốc Sở tổ chức các cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm, sơ kết công tác CCHC, ứng dụng CNTT… để rà soát, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục cụ thể nhằm tiếp tục phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng của Sở, đồng thời nâng cao chất lượng các mặt công tác của Sở.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ công việc theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở, các văn bản quy định có thời hạn của UBND tỉnh, kể cả các văn bản theo quy định làm việc của Sở đã ban hành để bảo đảm công tác tham mưu đề xuất của Sở được triển khai thực hiện ngày càng nền nếp, đúng tiến độ quy định và thường xuyên, báo cáo lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng để chỉ đạo./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây