Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2023

Thứ sáu - 17/02/2023 14:01
Ngày 08/02/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 01/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 02/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Đ/c Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị giao ban

Tháng 01/2023, tuy vào thời điểm cuối năm khá bận rộn nhưng các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác và đã hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được giao. Đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết theo chức năng nhiệm vụ của Sở và thực hiện nhiều báo cáo định kỳ, chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan liên quan đảm bảo thời gian quy định, nổi bật đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24- CT/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, Kế hoạch đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế gắn với thu hút đầu tư và phát triển thương mại, du lịch với Ấn Độ; chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào; tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Ngoại vụ, Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022, Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 – 2025 (trực tuyến), họp bàn và lựa chọn các tác phẩm tham gia hoạt động giao lưu tranh vẽ thiếu nhi với thành phố Izumisano (Nhật Bản); tổng hợp, đề xuất Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cấp tỉnh năm 2023; Kế hoạch soạn thảo Quy chế quản hoạt động của các tổ chức PCPNN; Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Hội nghị Xúc tiến đầu Vùng... Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại công chức, người lao động và các đơn vị thuộc Sở, kể cả công tác thi đua khen thưởng năm 2022 theo quy định.

Trong thời gian đến, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc được giao, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu sau đây:

- Các đơn vị thuộc Sở rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tiếp tục cập nhật các thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực của ngành để nắm chắc thông tin, từ đó tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến đạt chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là đối với các nội dung nhiệm vụ liên quan đến các Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa, Nghị quyết 169 về người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại năm 2023 và các năm tiếp theo, Chỉ thị đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, hợp tác với Ấn Độ, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản).

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở chủ động tham gia góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Sở và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng công chức, người lao động sau khi Giám đốc Sở ký ban hành. Thường xuyên chú ý quán triệt công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; coi trọng tiến độ, chất lượng tham mưu, đề xuất theo quy định; khi thực hiện nhiệm vụ phải nghiên cứu nắm vững các quy định, quy chế làm việc của Sở để tham mưu, đề xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác được phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, biết tổ chức quản lý, phân công nhiệm vụ phù hợp theo sở trường, chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm công tác của từng công chức; không tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Phải có tinh thần trách nhiệm trước những công việc chung động viên, nhắc nhở công chức trong đơn vị tự giác, tham gia tích cực những công việc chung của cơ quan tổ chức.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:

1. Phòng Hợp tác quốc tế: Theo dõi, tổng hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào tại Thông báo số 21/TB-UBND ngày 31/01/2023; chủ động thống nhất thông tin với các tỉnh Nam Lào về thời gian, thành phần, số lượng đại biểu tham dự, đầu mối liên hệ để trao đổi các nội dung công việc có liên quan và kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, số liệu báo cáo, Chương trình hội nghị, bài phát biểu Lãnh đạo tỉnh,… trước khi báo cáo UBND tỉnh tổ chức hội nghị; Theo dõi, hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở; tham mưu Giám đốc Sở có các văn bản báo cáo đề xuất  UBND tỉnh quan tâm thúc đẩy ký kết hợp tác với TP. Incheon (Hàn Quốc); Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thương mại và đầu tư tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà từ ngày 01 - 03/3/2023 và hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức giữa tháng 4/2023 tại Hà Nội; Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về việc thành phố Izumisano, Nhật Bản cử đoàn công tác sang làm việc, trong đó có đội bóng chuyền nữ sang giao lưu hữu nghị từ ngày 27-29/3/2023 tại tỉnh.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài: Theo dõi, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Sở theo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm “180 ngày” ra quân tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh; Phối hợp với BCH Bộ đội biên phòng tỉnh tổng hợp báo cáo công tác phối hợp năm 2022 giữa hai đơn vị theo Quy chế phối hợp của hai cơ quan đã ký kết; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và các nhiệm vụ công  việc chủ yếu của Sở dự kiến triển khai trong năm 2023 theo Kế hoạch số 84 của UBND tỉnh; Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ công tác bảo hộ đối với gia đình nạn nhân bị sát hại tại Philippines, báo cáo đề xuất lãnh đạo Sở; Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Công văn số 192/LS-DCQT ngày 18/01/2023 của Cục Lãnh sự về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài sau khi UBND tỉnh giao nhiệm vụ.

3. Thanh tra Sở: Tổ chức biên tập, hoàn thành dự thảo Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch số 76/KH-SNgV ngày 30/01/2023 của Sở Ngoại vụ; Theo dõi, tổng hợp các đề xuất dự án mới do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị để phục vụ công tác kêu gọi vận động viện trợ PCPNN trong năm 2023; đồng thời chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở đã đề ra.

4. Văn phòng: Tổng hợp, trình Giám đốc Sở ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 sau khi có ý kiến tham gia của lãnh đạo Sở và các Phòng thuộc Sở; Phối hợp với phòng HTQT rà soát, thống nhất danh sách khách mời, các loại tài liệu trước khi nhân sao; đầu mối tham mưu đề xuất quà tặng, phương án đón tiếp, ăn nghỉ của đại biểu, phát hành giấy mời, dự trù kinh phí và các nội dung công việc có liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt; Sớm hoàn thiện hồ sơ đánh giá công chức năm 2022, trình Giám đốc Sở trong tháng 3/2023 để phê duyệt và lưu trữ theo quy định; Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở các nội dung liên quan đến công tác xét tuyển và thi tuyển công chức để bổ sung, thay thế một số vị trí việc làm của Sở đang bị thiếu người theo quy định./.

Tác giả bài viết: V. Quảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây