Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2023.

Thứ ba - 17/10/2023 16:27
Ngày 06/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 9/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 10/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
ac

Tháng 9/2023, các đơn vị thuộc Sở có nhiều nỗ lực cố gắng tham mưu đề xuất, hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng trước cùng nhiều nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao như tham mưu đề xuất một số nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức từ ngày 10-11/11/2023; tham mưu Giám đốc Sở có văn bản thông báo đến các tỉnh Nam Lào và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nội dung và kế hoạch kinh phí hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2023-2025; đề nghị các tỉnh Nam Lào cử cán bộ sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Sở Ngoại vụ theo chương trình hợp tác đã ký kết; chuẩn bị nội dung cho Giám đốc Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan làm việc với KOTRA HCMC tại thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình triển khai xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bình Định với thành phố Incheon, Hàn Quốc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình hợp tác với Nhật Bản, báo cáo Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phục vụ tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023”; tham mưu các nội dung công việc có liên quan đến các đoàn ra của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và Canada; tham quan tổ chức giải đua thuyền máy quốc tế tại Ý; thăm và làm việc mở rộng quan hệ hợp tác với một số địa phương, đối tác Hàn Quốc; hoàn thành một số hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và visa nhập cảnh cho Lãnh đạo tỉnh và các cá nhân liên quan tham gia các đoàn công tác nêu trên theo quy định; Báo cáo kết quả các đoàn ra của tỉnh từ đầu năm đến nay và đề xuất các đoàn công tác còn lại trong năm 2023 theo kế hoạch; hoàn thiện Quy chế phối hợp xem xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; phối hợp tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh đến Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) tiến hành đo, chụp các hài cốt (nghi là công dân của Nhật Bản) do Công ty Thăng Long phát hiện trong quá trình trục vớt các tàu chìm đắm tại vùng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định theo đề nghị của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; hướng dẫn UBND huyện Hoài Ân thực hiện thủ tục tiếp nhận khoản hỗ trợ xây dựng thư viện học tập tại Trường THCS Ân Nghĩa do Tổ chức LOVP (Hoa Kỳ) tài trợ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 và đã tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 cho đến nay, gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Ngoại giao; báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh 09 tháng đầu năm 2023…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung công việc tham mưu đề xuất chậm, chất lượng chưa cao. Do đó, các cá nhân, bộ phận liên quan cần nghiêm túc khắc phục.

Trong tháng 10/2023, Sở có nhiều nội dung công việc quan trọng cần phải tập trung triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là Hội nghị Gặp gỡ Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11/2023. Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc nêu trên trong thời gian đến, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở cùng các ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng và chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
  1. Phòng Hợp tác quốc tế
         - Tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh, như xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị, kịch bản tổng thể và chi tiết, phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc, phân công người theo dõi, xác thực đại biểu tham dự…; đồng thời tham khảo ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao về công tác lễ tân đối ngoại trong quá trình mời, đón tiếp Đại sứ các nước theo quy định và thông lệ quốc tế, báo cáo Giám đốc Sở; tham mưu đề xuất Kế hoạch đón các đoàn khách Trung ương và khách ngoại giao đến tham dự Hội nghị.
         - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kịp thời, chu đáo chương trình, nội dung, tài liệu làm việc và các điều kiện cần thiết có liên quan để tổ chức Đoàn công tác của tỉnh (do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu) đi thăm và làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
         - Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng báo cáo kết quả làm việc với KOTRA Hồ Chí Minh để báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện các nội dung hợp tác mà UBND tỉnh đã ký với KOTRA Hồ Chí Minh, đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan trong thời gian đến theo đề nghị của KOTRA Hồ Chí Minh.
        - Tham mưu Giám đốc Sở có buổi làm việc với ông Akasaka, nhân viên phái cử của TP. Izumisao tại Bình Định để trao đổi nội dung, kế hoạch hợp tác giữa hai địa phương (tỉnh Bình Định và TP. Izumisano) trong thời gian đến nhằm thúc đẩy một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
        - Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở nội dung, chương trình và tài liệu liên quan (hoàn thành trong Quý IV/2023) để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch mời lãnh đạo Chính quyền tỉnh Osaka (Nhật Bản) sang thăm và ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong Quý I, hoặc Quý II năm 2024.
        - Theo dõi, phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và các Sở Ngoại vụ 04 tỉnh Nam Lào đối với công tác tuyển sinh, tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập tại tỉnh thuộc diện học bổng của tỉnh Bình Định năm học 2023 2024; phối hợp trao đổi với Sở Ngoại vụ 04 tỉnh Nam Lào đề xuất các công trình hữu nghị và việc cử cán bộ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh theo Chương trình hợp tác đã ký kết.
        
      2.
Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

        - Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất các đoàn ra theo hướng phải nêu chính kiến của Sở (cơ quan theo dõi các đoàn ra, đoàn vào) trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức đoàn ra (Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị) và yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả cũng như số người, số ngày đi công tác nước ngoài theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan.
       - Phối hợp với Trung tâm ICISE xác định thêm danh sách đầu mối liên lạc người Bình Định ở nước ngoài để gửi Thư ngỏ của Sở Ngoại vụ đến các đối tượng liên quan làm đầu mối kết nối thông tin liên lạc với tỉnh theo kế hoạch đã ban hành.
       - Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh theo dõi, tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết vụ việc các hài cốt được trục vớt từ các tàu chìm đắm trong khu vực vùng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định sau khi có kết quả xác định là hài cốt của người nước ngoài. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết vụ việc ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ trong quá trình đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch 180 ngày khắc phục IUU của UBND tỉnh và phối hợp chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu có liên quan đến Sở để phục vụ tại các buổi làm việc với Đoàn thanh tra EC (lần thứ 4) tại tỉnh.
      - Theo dõi đề xuất giải quyết kịp thời các trường hợp người Bình Định ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác lao động, học tập, tham quan du lịch... tại Bình Định bị ốm đau, tai nạn, vi phạm pháp luật... theo quy định, nhất là đối với các trường hợp có đơn, thư phản ánh đề nghị quan tâm giúp đỡ.

       3. Thanh tra Sở                                                
            - Theo dõi nắm chắc hoặc tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, kể cả khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề xuất lựa chọn một số đơn vị tiêu biểu để kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh các sai sót (nếu có).
         - Tham mưu đề xuất các nội dung công việc liên quan nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh đã phê duyệt.
        
  4. Văn phòng Sở

        - Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 01-05/11/2023; chuẩn bị thư mời, giấy mời, danh sách đại biểu các cơ quan trong và ngoài nước; theo dõi, xác thực khách tham dự; lập dự toán kinh phí và các nội dung khác có liên quan để tổ chức thành công Hội nghị Gặp gỡ Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam vào ngày 11/11/2023 tại tỉnh.
          - Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ mà Đoàn công tác kiểm tra văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ đã có kết luận, kiến nghị, nhất là đối với việc soạn thảo, phát hành văn bản mật, Quy chế công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ danh mục công việc chuyên môn hàng năm của công chức…
           - Tiếp tục theo dõi đôn đốc, tổng hợp kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã thực hiện hoàn thành, các nhiệm vụ công việc có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, kể cả các nội dung công việc liên quan đến CCHC, KSTTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của Sở theo quy định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây