Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024

Thứ sáu - 19/04/2024 07:52
Ngày 05/4/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2024 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 4/2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Tháng 3/2024, các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong tham mưu đề xuất và đã hoàn thành một số nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và theo chức năng nhiệm vụ được giao như phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024, trong đó có một số nội dung nhiệm vụ giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối như Hội nghị cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư với các cơ quan báo chí nước ngoài và trong nước chuyên về đối ngoại; công tác biên, phiên dịch phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2024; theo dõi, đón tiếp các đoàn Đại sứ Pháp, Đại sứ UAE và tỷ phú nước ngoài (Israel, UAE, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan…) trong thời gian tham dự sự kiện tại tỉnh và buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Chính phủ với các doanh nhân nước ngoài nêu trên; chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc liên quan phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và đi thăm, làm việc tại bốn tỉnh Nam Lào; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật về biển, biên giới trên biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân các xã ven biển chuẩn bị chu đáo các nội dung, công việc có liên quan đến các buổi tuyên truyền theo kế hoạch; tham mưu Giám đốc Sở có Thư cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; có Văn bản gửi Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đăng ký tổ chức khóa bồi dưỡng cho các đối tượng công chức làm công tác hội nhập quốc tế của các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 4 (Bộ Ngoại giao); phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn Sở tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2024; thực hiện báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về kết quả triển thực hiện khai chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh
Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực nêu trên, vẫn còn một vài trường hợp chậm trễ trong tham mưu đề xuất, trong phát hành văn bản và có biểu hiện né tránh nhiệm vụ được phân công. Để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh và của Sở đã giao; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh đã ban hành; kể cả Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số của Sở cùng các ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng và chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 3 và tháng 4/2024; nhất là những nội dung, nhiệm vụ đã và đang trễ hạn; chuẩn bị thật kỹ nội dung Báo cáo công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023 để tổ chức hội nghị vào nửa cuối tháng 4/2024; thường xuyên theo dõi, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc của Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn và các văn bản chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Sở.
 
ac
     
Giám đốc Sở Nguyễn Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban
        
1.  Phòng Hợp tác quốc tế

         - Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cụ thể nhằm phục vụ tốt các Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; thăm, làm việc và dự khởi công công trình hữu nghị tại bốn tỉnh Nam Lào; tham dự Diễn đàn hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV theo Thư mời của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.
         - Khẩn trương tổng hợp các nội dung đề xuất đẩy mạnh quan hệ hợp tác gắn với thu hút đầu tư và phát triển thương mại, du lịch của tỉnh với Ấn Độ kết hợp với đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số HCM/114/02/2024 ngày 30/01/2024 để chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với TLSQ Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đăng ký lịch làm việc với TLSQ Ấn Độ từ ngày 20-26/4/2024 để thống nhất các nội dung liên quan nêu trên trước khi tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến.
         - Tham mưu Giám đốc Sở nội dung làm việc với KOTRA Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc lần thứ 2 tại tỉnh và nội dung làm việc với AHK về các nội dung đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh. Có văn bản đăng ký lịch làm việc với hai đơn vị nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/4/2024, đồng thời thông báo các ngành liên quan của tỉnh cùng tham dự.
         - Thường xuyên báo cáo tình hình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, đối tác nước ngoài tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, nhất là đối với những địa phương, đối tác đã có chủ trương và những địa phương, đối tác dự kiến đề xuất ký kết trong thời gian đến để lãnh đạo Sở kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc quá trong quá trình theo dõi, trao đổi kết nối thông tin với các địa phương, đối tác nêu trên.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định có liên quan, chuẩn bị nội dung, tài liệu và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ quan thường trực của UBND tỉnh về biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh trong tháng 4/2024.
- Chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tốt các buổi tuyên truyền cho ngư dân địa phương các xã ven biển theo Kế hoạch số 399/KH-SNgV ngày 03/4/2024 của Sở đã ban hành.                                                                 
- Theo dõi tham mưu đề xuất kịp thời các vụ việc liên quan đến người nước ngoài tại Bình Định, nhất là những trường hợp người nước ngoài bị lưu lạc, tai nạn, nhập cảnh trái phép...nhằm tránh tình trạng xảy ra các điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế tham mưu lãnh đạo Sở theo dõi quản lý chặt chẽ các đoàn ra theo đúng quy định của Trung ương, nhất là các đoàn ra không có trong Kế hoạch, vượt thời gian, số người quy định và trùng địa bàn đi đến trong năm.

         3. Thanh tra Sở
         - Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh duy trì Phòng Thanh tra của Sở theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực đối ngoại tại địa phương trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, phức tạp, khó lường.
         - Phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các đại biểu tham dự Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024 theo Giấy mời của Trung ương.

         4. Văn phòng Sở
         - Tham mưu đề xuất kịp thời trường hợp biên chế của Sở còn khuyết sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí đề án việc làm để đảm bảo yêu cầu công tác của Sở trong thời gian đến.
          - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất thanh toán các khoản kinh phí phục vụ sự kiện Tuần lễ Thể thao, Văn hóa và Du lịch năm 2024, nhất là kinh phí phục vụ Hội nghị cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư với các cơ quan báo chí nước ngoài và trong nước chuyên về đối ngoại; các đoàn khách ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài đã phân công Sở theo dõi, đón tiếp theo quy định.
         - Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ bốn tỉnh Nam Lào và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Paske chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, phương tiện phục vụ Đoàn công tác của tỉnh sang thăm, làm việc tại bốn tỉnh Nam Lào và tham dự Diễn đàn hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV theo Thư mời của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.
         - Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu xuất bản Bản tin đối ngoại năm 2024 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
         - Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được ủy quyền, phân cấp theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nghị Quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây