Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2023

Thứ hai - 17/04/2023 15:59
Ngày 05/4/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 4/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Đ/c Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị giao ban

Tháng 3/2023, các đơn vị thuộc Sở có nhiều nỗ lực cố gắng trong tham mưu đề xuất, đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ công việc trọng tâm được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng trước cùng nhiều nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao như đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Bình Định với chính quyền 04 tỉnh Nam Lào; phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đón tiếp Đoàn công tác của TP. Izumisano đến thăm và làm việc tại tỉnh; phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội chuẩn bị nội dung, đăng ký thành phần đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham dự Hội nghị nêu trên; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có Thư mời Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh; trao đổi với đầu mối của Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Sankai để chuẩn bị các nội dung công việc liên quan trước khi tổ chức đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc tại Nhật Bản theo Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023 tại tỉnh; phối hợp tham mưu UBND tỉnh các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh tại CHLB Đức theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo dõi cung cấp kịp thời các thông có liên quan đến tình hình tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, người nước ngoài bị ốm đau, tai nạn trên địa bàn tỉnh và người Bình Định gặp nạn ở nước ngoài; có Văn bản đề nghị Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) phối hợp tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023 tại tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở kiện toàn công tác tổ chức bộ máy tại một số đơn vị thuộc Sở đang khuyết người đứng đầu, công tác rà soát bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Sở giai đoạn 2021-2025, thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số của cơ quan trong năm 2023 theo quy định

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như một số nhiệm vụ công việc chưa tổ chức triển khai theo đúng tiến độ đã được Giám đốc Sở kết luận chỉ đạo; cá biệt có nội dung, nhiệm vụ thực hiện rất chậm, đến nay chưa hoàn thành; chưa đề xuất kịp thời các nội dung công việc được UBND tỉnh giao tại các Kế hoạch, Chương tình công tác trọng tâm đã giao cho Sở…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 103/TB-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh; đồng thời chủ động theo dõi, tham mưu đề xuất cụ thể các Kế hoạch liên quan đã được UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 06/6/2022 về thực hiện Chiến  lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/9/2022 triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022 – 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 23/02/2023 về tổ chức đón tiếp, làm việc một số đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh trong năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/3/2023 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản); Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 cùng với Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch cải cách hành chính của Sở và các nhiệm vụ công việc liên quan đến công tác chuyển đổi số để tham mưu đề xuất kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Hợp tác quốc tế 
-  Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị cụ thể hoá các nội dung chương trình hợp tác theo Bản ghi nhớ đã ký kết giữa UBND tỉnh với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025, đồng thời từng đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình phù hợp, gửi Sở Ngoại vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Căn cứ các nội dung quy định tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung công việc liên quan theo kế hoạch; trước mắt chủ động liên hệ với đầu mối Chính quyền thành phố Izumisano, Tập đoàn KATO và Hội Hữu nghị Việt – Nhật tại Sankai (Nhật Bản) trao đổi, thống nhất việc tổ chức đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc với thành phố Izumisano, Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sankai và một số đơn vị liên quan; trên cơ sở đó tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nội dung, chương trình, thời gian làm việc cụ thể trước khi thành lập đoàn công tác.
- Thường xuyên liên hệ, phối hợp trao đổi thông tin với cán bộ đầu mối của các cơ quan Nhật Bản nêu trên, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản đã được UBND tỉnh phê duyệt; chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023” tại tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động nêu trên, báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh.
- Rà soát các nội dung công việc có liên quan tại các Kế hoạch đối ngoại mà UBND tỉnh đã ban hành để chủ động tham mưu đề xuất kịp thời các nhiệm v công việc thuộc trách nhiệm của Sở trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.
- Làm đầu mối liên hệ với Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội cập nhật kịp thời các  thông tin liên quan đến Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan; theo dõi, nắm chắc số lượng đại biểu, lịch trình tham dự sự kiện, kể cả nơi ăn, nghỉ đoàn công tác của tỉnh trong thời gian tham dự Hội nghị nêu trên tại TP. Hà Nội.
- Theo dõi, kết nối với các đầu mối của các cơ quan Đại sứ quán Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc tại Việt Nam để nắm bắt thông tin, chủ động tham mưu đề xuất tổ chức có hiệu quả các buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và các Đoàn Đại sứ các nước nêu trên theo Thư mời của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp với UBND huyện Vĩnh Thạnh để trao đổi, hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến thủ tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND huyện Vĩnh Thạnh với thị trấn Yoshino, tỉnh Nara (Nhật Bản) theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức chu đáo công tác tuyên truyền một số văn bản pháp luật về biển, biên giới trên biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân hai xã Cát Tiến và Hoài Hương theo Kế hoạch của Sở đã ban hành nhằm hưởng ứng Kế hoạch triển khai đợt cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm khai thác IUU theo quy định của UBND tỉnh
- Hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác này; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Triển khai xây dựng phương án kết nối với người Bình Định ở nước ngoài tại một số quốc gia đông dân cưchủ động phối hợp với Ủy ban công tác người Việt Nam ở nước ngoài để có thêm các thông tin liên quan về người Bình Định ở nước ngoài làm cơ sở xây dựng, hoàn thành phương án kết nối nêu trên theo đúng tiến độ quy định tại Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh (tháng 5/2023) và Kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo số 271/TB-SNgV ngày 17/3/2023.
- Khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung kế hoạch Đoàn tham quan, học tập mô hình quản lý rừng bền vững và kinh doanh trồng rừng gỗ lớn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và Thụy Sỹ do Đ/c Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn; đồng thời theo dõi đề xuất chặt chẽ các đoàn đi nước ngoài theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.
      
3. Thanh tra
Sở

- Phối hợp với Sở Tư pháp sớm hoàn thành dự thảo Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
 - Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Kế hoạch của Sở đã ban hành. Phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thống nhất danh sách đại biểu tham dự Hội nghị; phối hợp với Văn phòng Sở phát hành Giấy mời, xác thực đại biểu tham dự, bố trí nơi ăn, nghỉ và chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình Hội nghị, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.
- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình vận động viện trợ cũng như khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhằm có biện pháp, giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.
         
4. Văn phòng
Sở

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định các khoản kinh phí phục vụ Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào, sau khi UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.
- Tiếp tục tham mưu đề xuất Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở; khẩn trương hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp loại công chức, người lao động năm 2022, trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt trước ngày 12/4/2023 để phục vụ lưu trữ hồ sơ cán bộ theo quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với công tác lưu trữ hồ sơ văn bản điện tử và hồ sơ văn bản giấy của Sở theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức chu đáo Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023 theo Kế hoạch đã phê duyệt; phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế thống nhất các nội dung, quy định và quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế trước khi thực hiện.
- Tăng cường công tác theo dõi quản lý và quán xuyến, tham mưu đề xuất kịp thời, chặt chẽ các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Văn phòng, nhất là các nhiệm vụ công việc phục vụ chuyên môn; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở đề xuất nhu cầu mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng văn phòng phẩm phục vụ công tác; rà soát lại các khoản chi tiêu dự kiến trong năm để đảm bảo nguồn tài chính và nhu cầu chi thường xuyên của Sở, nhất là khoản tiền công đối với lao động hợp đồng dài hạn theo Nghị định 68.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây