Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

Thứ năm - 22/09/2022 07:44
Ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 8/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 9/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

Trong tháng 8/2022, các đơn vị thuộc Sở đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo chương trình công tác của Sở. Theo đó, đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp và làm việc với các ngành liên quan để thống nhất giải quyết các nội dung quan trọng và phối hợp nắm bắt tình hình tại một số cơ quan, đơn vị, cụ thể như đã xây dựng, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và Trường Đại học Quy Nhơn nắm bắt tình hình đào tạo nguồn nhân lực theo chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Lào; họp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thống nhất một số biện pháp, giải pháp quản lý các tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài bị các cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ và công tác bảo hộ ngư dân khi bị nước ngoài bắt giữ; thống nhất phương án cắt giảm số ngày giải quyết đối với thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có Công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu danh sách thân nhân người Bình Định ở nước ngoài để phục vụ công tác khảo sát, hỗ trợ thành lập Hội thân nhân người Bình Định ở nước ngoài tại tỉnh; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã An Nhơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Phù Cát, Tuy Phước và Tây Sơn xem xét, quyết định việc tiếp nhận các vòng hoa của Quỹ Hòa bình Hàn - Việt (Hàn Quốc) vào các dịp tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát; đồng thời đã tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện kịp thời công tác thẩm định tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh, cấp thẻ ABTC cho doanh nhân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn một số trường hợp để văn bản tồn đọng, chậm xử lý; tham mưu, đề xuất không đúng theo Quy chế làm việc của cơ quan và chưa chủ động trong theo dõi, đôn đốc các văn bản đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi lấy ý kiến các đơn vị. Những tồn tại nêu trên cần phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo nền nếp hoạt động của cơ quan. 

Trong tháng 9/2022, theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như Chương trình công tác trọng tâm của Sở, có nhiều nội dung công việc quan trọng cần phải tập trung triển khai thực hiện. Do đó, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc trong thời gian đến, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, rà soát các văn bản của UBND tỉnh đã phê duyệt có giao nhiệm vụ cho Sở và các nhiệm vụ còn lại trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở cùng với những nội dung công việc phát sinh của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại các văn bản liên quan để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; chủ động phối hợp, bám sát các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công và kế hoạch CCHC, ứng dụng CNTT... của Sở đã ban hành để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung liên quan góp phần hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao.

1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổng kết đánh giá chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016-2020 và lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tập trung rà soát nội dung, số liệu, kinh phí hỗ trợ, báo cáo tổng kết đánh giá, chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại hội nghị theo Kế hoạch và văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đối với nội dung dự thảo Biên bản ghi nhớ với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021- 2025  sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua nội dung, chương trình ký kết với các tỉnh Nam Lào. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện giữa các cơ quan liên quan và phân công thực hiện giữa các đơn vị thuộc Sở, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định để góp phần tổ chức tốt lễ ký kết nêu trên.
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh sau khi UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch.
- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan (phần nhiệm vụ của Sở) để góp phần tổ chức thành công buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Lào học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật xét chọn các hình ảnh, tư liệu phục vụ tuyên truyền, triển lãm tại lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa tỉnh với các tỉnh Nam Lào theo Kế hoạch.
- Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và KOTRA Hồ Chí Minh theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5004/UBND-NC ngày 30/8/2022. Tiếp tục theo dõi, đề xuất các nội dung công việc liên quan đến việc xúc tiến ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với thành phố Incheon (Hàn Quốc); có văn bản tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các đề xuất của thành phố Izumisano (Nhật Bản); phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội để thống nhất việc kết nối triển khai ký kết xuất khẩu lao động với huyện Yangu (Hàn Quốc).
- Tham mưu Lãnh đạo Sở có Văn bản đề nghị Trung tâm ICISE thực hiện đúng trình tự, thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5238/UBND-VX ngày 11/9/2022.

 2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Hoàn thành công tác khảo sát, lập danh sách và thu nhận đơn tham gia Hội thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh của các cá nhân có liên quan theo quy định tại Kế hoạch số 694/KH-SNgV ngày 05/8/2022 của Sở Ngoại vụ, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thành lập Hội thân nhân nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hoàn thành Báo cáo thẩm tra giám sát chấp hành pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo chất lượng để phục vụ Đoàn Thẩm tra giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tại tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở.
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng thẻ ABTC và hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị cụ thể trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện trong Quý IV/2022.
- Theo dõi, nắm chắc số lượng tàu cá và ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm trong quá trình đánh bắt ở vùng biển nước ngoài, nhất là số lượng tàu cá bị nước ngoài đốt, nhận chìm, số ngư dân bị bắt chưa trả về nước, số ngư dân bị chết ở nước ngoài và những thông tin có liên quan đến công tác bảo hộ ngư dân khi bị bắt và trả về nước…để báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tháng; chủ động theo dõi, tổng hợp và xây dựng các nội dung nêu trên thành hệ thống dữ liệu ổn định để phục vụ công tác quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Thanh tra Sở
- Tiếp tục theo dõi, kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia hỗ trợ hoặc đăng ký hỗ trợ các đề xuất dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài mà tỉnh đang kêu gọi, nhất là các tổ chức đã tham gia Buổi Gặp mặt tại tỉnh và các tổ chức tiềm năng có quan hệ với Sở.
- Theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và tham mưu Giám đốc Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức nêu trên tại một số đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện trong Quý IV/2022.
- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất Giám đốc Sở có Văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Công tác Phi Chính phủ nước ngoài xin phép đăng cai tổ chức Hội nghị Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoặc Hội nghị Tổng kết giữa kỳ Chương trình quốc gia vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong năm 2022 (hoặc 2023) sau khi có Thông báo Kết luận của Bộ Ngoại giao tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

4. Văn phòng Sở
- Sớm hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh năm 2022-2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao gửi các đơn vị tham gia góp ý, trước khi báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình UBND tỉnh.
- Chủ động phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan đến Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 và Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao (lập danh sách đại biểu, gửi giấy mời, chuẩn bị bảng tên, tài liệu, thẻ đeo, quà tặng, hợp đồng ăn nghỉ, thuê xe phục vụ đại biểu tham dự hội nghị…), báo cáo Giám đốc Sở.
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu (văn bản điện tử, văn bản giấy), kể cả văn bản mật của từng cá nhân để lưu trữ hồ sơ tài liệu tại cơ quan theo Kế hoạch, hướng dẫn của Sở. Xem đây là tiêu chuẩn, điều kiện liên quan để đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân của Sở vào cuối năm 2022 theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi, quán xuyến thật tốt các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng để kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây