Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2023.

Thứ ba - 22/08/2023 14:39
Ngày 09/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 6 và tháng 7/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 8/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.


Tháng 6 và tháng 7/2023, các đơn vị thuộc Sở có nhiều nỗ lực cố gắng tham mưu đề xuất, hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng trước cùng nhiều nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao như tham mưu tổ chức thành công sự kiện “Gặp gỡ Bình Định - Nhật Bản 2023” theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh; chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng; hoàn chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2023 – 2025 trình UBND tỉnh; tổ chức cuộc họp Sơ kết đánh giá công tác phối hợp giải quyết các tàu cá và ngư dân Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài 06 tháng đầu năm 2023; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Sở giữa nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch chuyển đổi số của Sở đã phê duyệt; hoàn thành nhiều báo cáo tổng hợp quan trọng như Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người nước ngoài phục vụ Đoàn giám sát của Ban Đối ngoại Quốc hội; Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở; Báo cáo công tác quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 gửi Cụm Thi đua số 4 (Bộ Ngoại giao) và Khối Thi đua tham mưu – tổng hợp…

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu đề xuất vẫn còn một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện chậm, trễ hạn, chất lượng chưa cao. Do đó, lãnh đạo Sở và  các phòng thuộc Sở cần kịp thời khắc phục, đồng thời bám sát Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ đã ban hành cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng và chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao.
  1. Phòng Hợp tác quốc tế
         - Rà soát, thống kê danh sách các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và dự kiến thời gian, chương trình, dự thảo thư mời các cơ quan, đơn vị nêu trên, báo cáo Giám đốc Sở xem xét để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương trước khi xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; tham mưu Giám đốc Sở có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ, tác động các cơ quan, tổ chức nêu trên quan tâm đến tỉnh thăm và làm việc theo Thư mời của UBND tỉnh.
         - Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết với với AHK và KOTRA Hồ Chí Minh, kể cả các kiến nghị đề xuất trong thời gian đến (nếu có) và chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với AHK và KOTRA Hồ Chí Minh theo chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh đã phê duyệt nhằm góp phần nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đơn vị nêu trên.
         - Theo dõi, phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và các Sở Ngoại vụ 4 tỉnh Nam Lào tổ chức thực hiện kịp thời công tác tuyển sinh và tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập tại tỉnh trong năm học 2023 – 2024 theo chương trình hợp tác đã ký kết với các tỉnh Nam Lào.
  - Trao đổi, thống nhất với đầu mối của Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại thành phố Hồ Chí Minh về nội dung, chương trình làm việc tại tỉnh để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh đón tiếp chu đáo đoàn công tác nêu trên. Tiếp tục theo dõi việc phê duyệt kinh phí thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn năm 2023 - 2025 để đề xuất triển khai các nội dung liên quan theo Kế hoạch đã phê duyệt.
        
        2.
Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan tiếp tục liên hệ, kết nối với các đầu mối người Bình Định ở nước ngoài theo danh sách đã tổng hợp để từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch kết nối  thông tin liên lạc với người Bình Định ở nước ngoài đã phê duyệt.
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định và gửi lấy ý kiến tham gia góp ý các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt như đã chỉ đạo tại Văn bản số 5511/UBND-NC ngày 03/08/2023; đồng thời tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản thông báo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan đến việc xét, cho phép sử dụng thẻ APEC theo quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết vụ việc các hài cốt (khả năng là công dân Nhật Bản) được trục vớt từ các tàu chìm đắm trên biển thuộc khu vực biển tỉnh Bình Định. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các vụ việc ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm trong quá trình đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm khai thác IUU theo quy định của UBND tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế hoàn thành thủ tục hồ sơ gia hạn nhập cảnh nhân viên phái cử thành phố Izumisano đang làm việc tại tỉnh theo quy định.
         3. Thanh tra Sở
         - Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chọn đơn vị đầu mối tiếp nhận khoản hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và học bổng cho học sinh nghèo nhân năm học mới (2023-2024) do tổ chức Tzuchi Trung Quốc (Đài Loan) tài trợ theo đề nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
         - Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thường xuyên liên hệ, trao đổi với các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã, đang hoặc có kế hoạch triển khai các dự án tại tỉnh để thúc đẩy công tác kêu gọi viện trợ đối với các đề xuất dự án của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và đời sống nhân dân tại một số vùng khó khăn của tỉnh.
         4. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng và nghiệp vụ đối ngoại” dành cho công chức, viên chức làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh từ ngày 23-25/8/2023 tại tỉnh.
 - Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí có liên quan đến Đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc tại Nhật Bản và sự kiện Gặp gỡ Bình Định – Nhật Bản năm 2023 tổ chức tại tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở đã ban hành. Phân công người theo dõi đầy đủ, có hệ thống các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhiệm vụ công việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn, báo cáo lãnh đạo Sở theo định kỳ hàng tháng và thực hiện sưu tầm tư liệu, hình ảnh phục vụ xây dựng Phòng tư liệu - truyền thống của Sở.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây