Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2023

Thứ hai - 10/04/2023 14:18
Ngày 09/3/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 02/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 3/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Đ/c Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị giao ban

Tháng 02/2023, các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong tham mưu đề xuất  hoàn thành các nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng trước và các nội dung công việc theo chức năng phân công như hoàn thiện các nội dung công việc có liên quan đến Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2026 (tổng hợp kinh phí tổ chức Hội nghị; xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở; rà soát, hoàn chỉnh kinh phí thực hiện hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo các bài phát biểu có liên quan đến chương trình hội nghị..); xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; tham mưu trình UBND tỉnh cử đoàn công tác tham dự Hội nghị thương mại và đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HMC phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức; dự thảo Thư phúc đáp của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thị trưởng TP Izumisano thông báo chủ trương đồng ý đón tiếp đoàn công tác TP. Izumisano đến thăm và làm việc tại tỉnh; tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm “180 ngày” ra quân tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND tỉnh; phối hợp với BCH Bộ đội biên phòng tỉnh tổng hợp báo cáo công tác phối hợp năm 2023 theo Quy chế phối hợp của hai cơ quan; có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung đề xuất dự án mới để phục vụ cho công tác kêu gọi vận động viện trợ PCPNN trong năm 2023; tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023Hội nghị tổng kết đánh giá công tác CCHC, ứng dụng CNTT của Sở năm 2022; tham mưu  Giám đốc Sở ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Trong tháng 3/2023, Sở có nhiều nội dung công việc quan trọng cần phải tập trung triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là Hội nghị ký kết với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch đã phê duyệt. Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, các đơn vị thuộc Sở cần chủ động theo dõi, bám sát các Kế hoạch liên quan đến công tác đối ngoại đã được UBND tỉnh ban hành; các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác trọng tâm của Sở…để tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra, nhất là trong phối hợp giải quyết những công việc chung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị thuộc Sở; chú trọng tổ chức thực hiện kịp thời, đúng tiến độ đối với các nội dung liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin theo kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Bên cạnh những công việc chung, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc chủ yếu sau:

1.  Phòng Hợp tác quốc tế
- Tiếp tục thep dõi, thường xuyên trao đổi thông tin với các tỉnh Nam Lào về thành phần đại biểu tham dự Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2026, để cơ sở đó tham mưu xây dựng Kế hoạch đón tiếp đảm bảo an toàn, chu đáo; tham mưu Giám đốc Sở chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến hội nghị nêu trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp Đoàn công tác của TP. Izumisano đến thămlàm việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản gửi Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội về thành phần đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 và Kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham dự Hội nghị nói trên.   
- Chủ động liên hệ, làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sớm thống nhất nội dung buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc.
- Chủ động tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch; phối hợp với Báo Bình Định, Báo Thế giới Việt Nam và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động liên quan nhân sự kiện nêu trên.
- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản - 2023” tại Bình Định theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Trao đổi, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Thạnh các nội dung, quy định có liên quan đến công tác ký kết thỏa thuận quốc tế, kể cả việc chuẩn bị nội dung, tài liệu trước khi ký kết với đối tác nước ngoài theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tiếp tục theo dõi, kết nối thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy nhanh vấn đề ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định và thành phố Incheon (Hàn Quốc) trong thời gian đến.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Theo dõi, tham mưu đề xuất chặt chẽ các đoàn ra theo Kế hoạch đã phê duyệt và theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản có liên quan; chủ động phối hợp hoặc đề nghị Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp tham mưu đề xuất các trường hợp đoàn ra của tỉnh có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài.
- Tham mưu đề xuất phương án xây dựng kênh thông tin liên lạc, kết nối với người Bình Định ở nước ngoài tại một số quốc gia có đông người Bình Định cư trú đảm bảo yêu cầu khoa học, có cơ sở pháp lý, đầy đủ các thông tin liên quan, dễ theo dõi, liên lạc và có sự tham gia phối hợp của các cơ quan liên quan để đảm bảo nhu cầu sử dụng rộng rãi và phục vụ công tác quản lý.
- Theo dõi tham mưu đề xuất kịp thời các nhiệm vụ công việc có liên quan đến công tác khai thác đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân trong tỉnh ở vùng biển xa, nhất là Kế hoạch triển khai đợt cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm khai thác IUU theo quy định của UBND tỉnh.
                  
3. Thanh tra
Sở

- Khẩn trương hoàn thành bổ sung các đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phục vụ công tác kêu gọi vận động viện trợ PCPNN trong năm 2023.
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở các nội dung công việc liên quan đến Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi họp, các hình ảnh liên quan, văn bản đề nghị Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) phối hợp…) để kịp tổ chức Hội nghị nêu trên theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở.
        
4. Văn phòng
Sở

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2026 (Kế hoạch phân công nhiệm vụ, in và phát hành giấy mời, tài liệu, quà tặng, hợp đồng thuê thiết bị dịch cabin và phiên dịch, bố trí phương tiện đưa, đón và nơi ăn, nghỉ cho các đoàn đại biểu của bốn tỉnh Nam Lào....).
- Tham mưu Giám đốc Sở thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan để chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở đã ban hành.
- Rà soát, đề xuất thực hiện kịp thời các nội dung kết luận của Giám đốc Sở đối với các nội dung liên quan đến công tác CCHC, ứng dụng CNTT như đã nêu tại Thông báo số 133/TB-SNgV ngày 14/02/2023 của Sở Ngoại vụ.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại công chức, người lao động năm 2022 trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt để phục vụ lưu trữ hồ sơ cán bộ theo quy định.
- Chuẩn bị nội dung và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giữa lãnh đạo Sở với đại diện Cấp ủy để bàn bạc, thống nhất về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, kiện toàn một số vị trí công tác tại một số đơn vị thuộc Sở.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây