Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5/2024

Thứ năm - 16/05/2024 16:59
Ngày 09/5/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 4/2024 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 5/2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Tháng 4/2024, các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong tham mưu đề xuất và đã hoàn thành một số nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và theo chức năng nhiệm vụ được giao như đã phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc, kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc và dự khởi công xây dựng công trình hữu nghị tại 04 tỉnh Nam Lào, tham dự Diễn đàn hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV; tổ chức Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với TLSQ Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền văn bản QPPL về biển, biên giới biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân địa phương các xã ven biển huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn; tổ chức Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 và nhiều nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực nêu trên, vẫn còn một vài trường hợp chậm trễ trong tham mưu đề xuất, chất lượng soạn thảo văn bản chưa cao; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thực hiện trễ hạn và đang có nguy cơ bị trễ hạn… Để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh và của Sở đã giao; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh đã ban hành; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số của Sở cùng các ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng, cuộc họp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2024 và chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công việc được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 5/2024 và những nhiệm vụ đã trễ hạn, chưa hoàn thành. Thường xuyên theo dõi, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc của Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn và các văn bản chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Sở.
 
ac

Giám đốc Sở Nguyễn Thái Bình phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị giao ban tháng 5.2024
 
         1.  Phòng Hợp tác quốc tế
         - Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ, trình Giám đốc Sở xem xét để tổ chức họp lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến kế hoạch để kịp thời tham mưu đề xuất có hiệu quả công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị nêu trên.
         - Tiếp tục phối hợp trao đổi với đầu mối của KOTRA HCMC và AHK Việt Nam thống nhất thời gian làm việc với hai đơn vị nêu trên; tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan đề xuất nội dung hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) để có cơ sở chuẩn bị nội dung, chương trình và đăng ký lịch làm việc với Eurocham theo chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh giao.
         - Tham mưu Giám đốc Sở về việc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng năm (01 suất lương, mỗi suất 05 triệu đồng/tháng) cho Hội người Việt Nam tại Attapu và Salavan để thuê giáo viên dạy tiếng Việt cho Trường hữu nghị của Hội theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tại Công điện số 91.2024 ngày 23/4/2024, kể cả nội dung đề nghị các tỉnh Nam Lào chủ động tổ chức dạy tiếng Việt cho các sinh viên trước khi đưa sang Bình Định học tập theo chương trình hợp tác đã ký kết giữa hai bên và kết quả bố trí việc làm cho các sinh viên nêu trên.
         - Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng Báo cáo tình hình mở rộng quan hệ hợp tác và ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa tỉnh với các địa phương, đối tác nước ngoài trong thời gian qua, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đối với một số địa phương, đối tác nước ngoài mà tỉnh đang dự kiến quan hệ hữu nghị, ký kết hợp tác quốc tế; đồng thời đề xuất biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
         - Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài theo chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh và các thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; trong đó nêu rõ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền từng quốc gia, khu vực…, báo cáo Giám đốc Sở.

         2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, quy định có liên quantham mưu đề xuất Giám đốc Sở nội dung nhiệm vụ cơ quan thường trực của UBND tỉnh về biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 15/5/2024.
- Thường xuyên rà soát, theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành (Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/4/2024); đồng thời chủ động tham mưu đề xuất các nhiệm vụ công việc thuộc lĩnh vực quản lý của Sở tại các Kế hoạch nêu trên.
- Tiếp tục theo dõi tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến người Bình Định ở nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và các vụ việc tàu cá ngư dân của tỉnh bị bắt do vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình đánh bắt thủy hải sản; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Sở như đã nêu tại Báo cáo số 505/BC-SNgV ngày 26/04/2024 được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất, nhằm góp phần hạn chế vi phạm các quy định của IUU và gỡ bỏ thẻ vàng của EC.

         3. Thanh tra Sở
         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng các đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để bổ sung hoặc phát hành mới danh mục các đề xuất dự án, phục vụ công tác kêu gọi, vận động viện trợ từ các tổ chức, cá nhân thuộc chính phủ và phi chính phủ nước ngoài trong thời gian đến.
         - Thường xuyên theo dõi đôn đốc công tác vận động viện trợ và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2024, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với công tác này để báo cáo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài.

         4. Văn phòng Sở
         - Tham mưu đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 của Sở để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT), chuyển đổi số (CĐS) của Sở và quyết tâm cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số CCHC của Sở trong thời gian đến. Theo đó:
         + Phân công công chức thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém và những nội dung, nhiệm vụ của Sở bị mất điểm trong năm 2023 như Sở Nội vụ đã nêu tại Công văn số 377/SNVCCHCVTLT ngày 08/3/2024.
         + Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, tham mưu đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục không cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở.
         + Triển khai thực hiện ký số văn bản điện tử đến từng chuyên viên thuộc các Phòng của Sở.
         + Phân công đầu mối theo dõi tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của tỉnh, của Sở và các nội dung công việc theo Kế hoạch CCHC của Sở; tham dự họp và báo cáo Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
         - Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất các nội dung, công việc phục vụ Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ theo Kế hoạch và các thủ tục liên quan đến 02 công chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong hết thời hạn học tập kinh nghiệm tại Sở trước khi về nước.
         - Phối hợp với các Phòng thuộc Sở thống nhất Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chuyên môn của công chức năm 2024; chuẩn bị phương án sắp xếp lại các Phòng thuộc Sở sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với bộ máy Thanh tra Sở.
         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các Phòng thuộc Sở tổng hợp Báo cáo đối ngoại 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao đảm bảo thời gian theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây