Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 11/2021

Thứ sáu - 12/11/2021 09:42
Ngày 05/11/2021, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 10/2021 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 11/2021. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
l1
Giám đốc Sở Nguyễn Thái Bình chủ trì cuộc họp

Trong tháng qua, thực hiện chủ trương của Trung ương và UBND tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục quan tâm chú trọng các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng; các đơn vị thuộc Sở đã tham mưu hoàn thành nhiều nội dung công việc quan trọng như: đã tổ chức thành công hội nghị đánh giá tình hình vận động và triển khai các dự án, phi dự án Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương bổ sung, hoàn thiện các đề xuất dự án vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trước khi tổng hợp, biên tập thành sách phục vụ công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hoàn thành việc thu thập thông tin và đề xuất các giải pháp quản lý các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đã và đang thu thập thông tin các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 (đợt 2) cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện CNLS, HPHLS tại địa phương theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao; tham mưu đề xuất kịp thời công tác hỗ trợ ngư dân, nhất là các trường hợp vi phạm trong quá trình đánh bắt cá bị nước ngoài bắt giữ, trả về nước, đi cách ly tập trung trước khi đoàn tụ với gia đình; đã tổ chức rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành và đề xuất phương án phân cấp theo quy định; hoàn thành báo cáo phục vụ hội nghị ngoại giao toàn quốc lần thứ 20; báo cáo tổng kết thực hiện biên chế giai đoạn 2016-2021; phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin nội bộ cùng một số văn bản, báo cáo khác đảm bảo nội dung, tiến độ quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng tham mưu đề xuất, nhất là khâu soạn thảo văn bản còn nhiều hạn chế, ít thông tin và thường tập trung dồn vào những ngày cuối tuần, cuối tháng…

Trong thời gian đến, để thực hiện tốt các nội dung công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở,  Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc Sở phải thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở tại các hội nghị giao ban hàng tháng; Chủ động tăng cường phối hợp trong công tác; quan hệ tốt với các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ CCHC, ứng dụng CNTT theo kế hoạch năm 2021 đã phê duyệt; Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan đã đề ra.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Tiếp tục hoàn thiện công việc thu thập thông tin và danh mục các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, gửi lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn tham gia góp ý trước khi báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp liên quan.
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các công việc liên quan đến buổi họp cuối năm của Ban Chỉ đạo hợp tác với các tỉnh Nam Lào.
- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác nước ngoài mà tỉnh có quan hệ hợp tác, đặc biệt là các thỏa thuận hợp tác với bốn tỉnh Nam Lào và một số địa phương thuộc Nhật Bản, Hàn Quốc và hai Nghiệp đoàn của Pháp; báo cáo Giám đốc Sở trong tháng 12/2021.
- Hoàn thành Bản tin đối ngoại số 25 theo thời gian quy định; đồng thời tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức cuộc họp Ban Biên tập Bản tin đối ngoại trong tháng 12/2021 để thống nhất nội dung Kế hoạch xuất bản bản tin đối ngoại năm 2022 theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn, hỗ trợ và tổng hợp kịp thời số lượng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại tỉnh đăng ký tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở vào giữa tháng và cuối tháng để có văn bản đề nghị Sở Y tế tiêm vắc xin cho các đối tượng nêu trên theo quy định.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ CNLS, HPHLS của công dân trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, liên hệ đề xuất tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo hai Sở để trao đổi, thống nhất một số vấn đề có liên quan, trong đó có việc triển khai phần mềm liên thông giữa hai Sở đối với công tác giải quyết hồ sơ CNLS, HPHLS và cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Có văn bản đôn đốc UBND huyện Phù Cát khẩn trương thu hồi khoản công nợ có liên quan đến việc đưa ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài về nước năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, gửi Sở Ngoại vụ để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, kể cả thị xã Hoài Nhơn trong tháng 11/2021.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có kết quả cụ thể đối với công tác thu thập các thông tin liên quan đến các kiều bào người Bình Định ở nước ngoài, nhất là những kiều bào có uy tín và các Ban liên lạc Hội đồng hương ở nước ngoài để phục vụ cho việc theo dõi, kết nối thông tin, tuyên truyền giữa địa phương với kiều bào nước ngoài khi cần thiết.

3. Thanh tra Sở   
- Khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh sửa nội dung và biên dịch tiếng Anh trong tháng 11/2021 của 25 đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ đã thống nhất với các cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi biên tập thành sách phục vụ tuyên truyền, giới thiệu với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hỗ trợ, triển khai dự án.
- Liên hệ làm việc với Cục Ngoại vụ và Ban Vận động viện trợ nhân dân (PACCOM) thống nhất danh sách, địa chỉ các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị nội dung, chương trình cùng các công việc liên quan đến việc tổ chức Hội nghị gặp mặt các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 15/12/2021 để xem xét quyết định thời điểm tổ chức hội nghị này.
- Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng dự trù kinh phí phục vụ hội nghị gặp mặt nêu trên, kể cả kinh phí biên tập, phát hành tập sách tuyên truyền, giới thiệu 25 đề xuất dự án, báo cáo Giám đốc Sở xem xét trước ngày 15/11/2021.

4. Văn phòng Sở
- Chủ động rà soát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021; tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở năm 2022.  
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Sở theo Kế hoạch đã phê duyệt.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc trọng tâm năm 2021 của Sở, các nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm Ikepler; đồng thời theo dõi việc chấp hành nội quy, quy chế của công chức, người lao động và chỉ đạo của Giám đốc Sở đối với việc tham dự các cuộc họp, tập huấn, biên, phiên dịch ….của các tập thể, cá nhân có liên quan để có cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm một cách phù hợp.
- Tăng cường công tác theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị đã đầu tư mua sắm và giữ gìn vệ sinh cơ quan đảm bảo sạch, đẹp, nhất là sau khi công tác sửa chữa một số hạng mục trụ sở cơ quan đã hoàn thành để góp phần kéo dài thời gian sử dụng và đảm bảo mỹ quan chung trong cơ quan, đơn vị.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây