Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2021

Thứ năm - 12/08/2021 10:04
Ngày 06/8/2021, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 8/2021 nhằm đánh giá tình hình công tác tháng 7/2021 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 8/2021. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Trong tháng 7, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả tỉnh đang tập trung, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch nên các hoạt động hội họp, đón tiếp khách…phải tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức. Tại Sở Ngoại vụ, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở cũng đã nỗ lực hoàn thành nhiều nội dung, công việc quan trọng, cụ thể: đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả hợp tác 05 năm (2016-2020) với các tỉnh Nam Lào; báo cáo tình hình hợp tác với Bỉ; báo cáo tình hình triển khai công tác ủy quyền thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS, HPHLS); báo cáo công tác đối ngoại tháng 7/2021; báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; báo cáo tình hình phân cấp, phân quyền; tình hình sử dụng biên chế...Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ do UBND tỉnh giao như một số nội dung công việc liên quan đến tình hình hợp tác với thành phố Izumisano (Nhật Bản); cấp học bổng cho sinh viên 04 tỉnh Nam Lào năm học 2020-2021 và nhu cầu học bổng chuẩn bị cho năm học 2021-2022; hoàn thành công tác hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho các tỉnh Nam Lào… đặc biệt, đã kịp thời phổ biến, hướng dẫn và giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến công tác lãnh sự, hỗ trợ ngư dân, Phi Chính phủ nước ngoài… theo thẩm quyền.
a
Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì cuộc họp
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình theo dõi tham mưu, đề xuất vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: lãnh đạo và chuyên viên các phòng chưa chủ động theo dõi, nắm bắt những công việc còn đang phối hợp thực hiện hoặc đang gửi, trình lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; tinh thần, trách nhiệm, tính năng động trong công tác và chất lượng tham mưu ban hành văn bản ở một số bộ phận chưa caoNhằm chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém nêu trên và để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian đến, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung chủ yếu sau đây:

- Lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp, phổ biến, quán triệt công chức và người lao động thuộc đơn vị mình nghiêm túc chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh và của Sở về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Theo đó, từng cá nhân chú ý thực hiện đầy đủ các biện pháp giãn cách, luôn tuân thủ yêu cầu phòng chống lây nhiễm trong công tác và trong sinh hoạt hàng ngày. Kịp thời khai báo đầy đủ các thông tin liên quan cho cơ quan chức năng khi tiếp xúc gần với người đang lây nhiễm Covid-19 theo quy định. Khuyến khích công chức và người lao động tăng cường trao đổi công việc chuyên môn qua điện thoại hoặc email công vụ; hạn chế gặp gỡ, tụ tập không cần thiết.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Hàng tháng, các phòng tiến hành rà soát các nội dung công việc liên quan đến công tác CCHC và ứng dụng CNTT theo kế hoạch đã đề ra để kịp thời xem xét khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế hoặc chưa thực hiện. Định kỳ hàng quý, các đơn vị báo cáo cụ thể những nội dung công việc đã thực hiện tại các cuộc họp giao ban để có sự nhận định, đánh giá một cách phù hợp.

- Các đơn vị rà soát tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở và nhiệm vụ có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để tổ chức thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, xử lý các trường hợp trễ hạn (nếu có); đồng thời phối hợp với Văn phòng tham mưu, xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo quy định.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Sở Ngoại vụ thuộc các tỉnh Nam Lào về dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2016 -2020 và nội dung hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 theo hồ sơ, tài liệu đã gửi; trường hợp cần thiết, tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức cuộc họp trực tuyến với từng tỉnh để sớm thống nhất các nội dung liên quan trước khi đề xuất ký kết theo quy định.

- Tham mưu, hướng dẫn thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Vĩnh Thạnh và thị trấn Yoshino (Nhật Bản) sau khi nhận thông tin từ Hội Hữu nghị Nhật – Việt; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đề xuất việc triển khai các nội dung hợp tác giữa tỉnh và TP.Izumisano (Nhật Bản) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp thu thập, nắm chắc các thông tin liên quan đối với các tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng, thường xuyên quan hệ với tỉnh để thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ công tác; đồng thời qua đó nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình phối hợp hoạt động hàng năm giữa UBND tỉnh hoặc lãnh đạo Sở với các cơ quan, đơn vị này.

- Tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tỉnh đối với các doanh nghiệp này trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

 - Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác ủy quyền CNLS, HPHLS, báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét giải quyết kịp thời, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác CNLS, HPHLS trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc kê khai hồ sơ CNLS, HPHLS theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi quản lý, sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát, có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ, nghiêm túc tình hình sử dụng thẻ nêu trên và tổ chức quản lý chặt chẽ các thẻ của doanh nhân đã nghỉ việc hoặc chuyển sang đơn vị khác theo quy định tại các văn bản liên quan của UBND tỉnh.

- Nghiên cứu đề xuất Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến tỉnh công tác có liên quan đến tài sản, thân nhân, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư, kinh doanh gắn với các quy định có liên quan về quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu xác lập, kết nối thông tin với những Việt kiều có uy tín hoặc các Ban liên lạc Hội đồng hương người Bình Định ở nước ngoài, nhất là các Ban liên lạc ở các nước lớn để kịp thời trao đổi, chia sẻ các vấn đề có liên quan; đồng thời tranh thủ kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết đối với lực lượng này, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm trong quá trình đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài; liên hệ, làm việc với UBND các huyện Phù Cát và Hoài Nhơn về trường hợp ngư dân còn nợ kinh phí bảo hộ của Quỹ Bảo hộ công dân (Bộ Ngoại giao) để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp thời, không để tình trạng công dân về nước đã lâu mà chưa hoàn trả tiền theo quy định.  

- Theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ PCPNN để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra, nắm tình hình đối với một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để giải quyết khó khăn vướng mắc (nếu có) nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quy chế công tác Văn thư lưu trữ và một số văn bản về công tác lưu trữ, danh mục hồ sơ; tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quy định chế độ thực hiện nhuận bút tin trên Website của Sở; xây dựng Quy trình phát hành văn bản tại Sở Ngoại vụ.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Sở (18/4/2012-18/4/2022) để làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương, cấp kinh phí và chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan đến lễ kỷ niệm nêu trên theo quy định.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
 Hình ảnh hoạt động
Trien-khai-Hiep-dinh-EVFTA.jpg PNE-dien-gio-ngoai-khoi.jpg Hyundai-Cammsys-HQ.jpg 1-Dien-luoi-Nhon-Chau.jpg BNG-lam-viec-tai-Binh-Dinh-1.jpg 6-Dai-bieu-tham-du-toa-dam-chup-anh-luu-niem.jpg BNG1-23.jpg PCT-Nguyen-Tuan-Thanh-tiep-DS-Indo.jpg Gap-go-HQ2020-47.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tai-buoi-lam-viec-voi-Tap Gap-go-Nhat-Ban-2020.jpg Tap-doan-Kurz-cua-Duc-12-2020.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tang-qua-luu-niem-cho-Tap Bi-thu-Tinh-uy-Ho-Quoc-Dung-chup-anh-cung-Dai-su-Han-Quoc-va Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-1.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-2.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-3.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-4.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-5.jpg 3-CT-UBND-tinh-trao-hoc-bong-Vallet.jpg Hoi-thao-truc-tuyen-xuc-tien-dau-tu-Hoa-Ky-1.jpg 1-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-1.jpg 2-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-2.jpg Binh-Dinh-tiep-tuc-hop-tac-voi-HHN-Nhat-Viet.jpg Binh-Dinh-hop-tac-voi-thi-tran-Yoshino-NB.jpg CT-UBND-tinh-tiep-TLS-Uc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-5.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-9.jpg Dai-su-Canada-1.jpeg
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại103,316
  • Tổng lượt truy cập3,361,119
Liên kết
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây