Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2021.

Thứ ba - 19/10/2021 09:48
Ngày 8/10/2021, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 9/2021 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 10/2021. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
26784
Giám đốc Sở Nguyễn Thái Bình chủ trì cuộc họp

Trong tháng 9/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp nhưng nhờ chỉ đạo kịp thời áp dụng biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin (mũi 1) ngày càng tăng nên số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang có xu hướng giảm và toàn tỉnh đã thực hiện nới lỏng giãn cách kể từ 00h ngày 15/10/2021. Tại Sở Ngoại vụ, bên cạnh việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở cùng với việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cơ quan, do đó đến nay chưa xảy ra trường hợp lây nhiễm cũng như vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công chức và người lao động. Bên cạnh việc nỗ lực cùng cả tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, các đơn vị thuộc Sở cũng đã cố gắng thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2021; theo đó, đã thường xuyên liên hệ các tỉnh Nam Lào đôn đốc việc tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung hợp tác giai đoạn 2021 2025 (hiện đã có 02 tỉnh Champasak và Salavan gửi ý kiến thống nhất); đã liên hệ nắm nhiều nội dung công việc liên quan đến việc triển khai thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với huyện Yangu (Hàn Quốc), thị trấn Yoshino, tỉnh Nara và TP Izumisano (Nhật Bản); đã thực hiện tốt công tác đầu mối, hướng dẫn đăng ký và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 cho người nước ngoài đang công tác, học tập, lao động tại tỉnh theo quy định của Chính phủ và Bộ Ngoại giao; đã hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2021và rà soát, phân loại, lập danh mục các đề xuất dự án kêu gọi vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trong thời gian đến cùng một số nội dung công việc liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh và những nhiệm vụ thuộc công tác cải cách hành chính (CCHC), Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã ban hành…

Trong thời gian đến, để thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu “vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu sau đây:
 - Ngoài các nhiệm vụ công việc thường xuyên và trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian đến lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở cần tập trung chỉ đạo tham mưu thực hiện tốt một số lĩnh vực then chốt, quan trọng liên quan đến việc nâng cấp, nâng tầm hoạt động của Sở như: quản lý công tác đoàn ra, đoàn vào; hỗ trợ xúc tiến đầu tư; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá hình ảnh, đất nước con người Bình Định ra nước ngoài; theo dõi ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương, nhất là các địa phương đối tác mà tỉnh đã thực hiện ký kết với nước ngoài; công tác vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân Bình Định ở nước ngoài và hỗ trợ người nước ngoài tại Bình Định.
- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chú ý tổ chức họp phòng theo định kỳ để rà soát, nắm chắc các nhiệm vụ công việc đã thực hiện và phổ biến quán triệt các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Sở, hoàn thành đúng tiến độ; kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chức năng quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:
1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Xây dựng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác nước ngoài mà tỉnh có quan hệ hợp tác (thời điểm tổng hợp báo cáo trong năm 2021). 
- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và phát huy tốt vai trò đầu mối trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại tỉnh đăng ký tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ và Bộ Ngoại giao. Chủ động phối hợp với Sở Y tế thống nhất danh sách và thời điểm tiêm vắc xin để kịp thời thông báo, hướng dẫn người nước ngoài đã đăng ký thực hiện tiêm vắc xin đầy đủ theo quy định.
- Chuẩn bị nội dung và tham mưu đề xuất các giải pháp tập trung mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác đặc biệt với các tỉnh Nam Lào trong giai đoạn mới để chuẩn bị phục vụ buổi họp cuối năm của Ban Chỉ đạo hợp tác với các tỉnh Nam Lào.
- Khẩn trương hoàn thành việc thu thập thông tin về các tổ chức quốc tế, Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo Giám đốc Sở trong tháng 11/2021 để chỉ đạo xây dựng phương án kết nối gặp gỡ hằng năm giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức nêu trên nhằm phục vụ thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư, thu hút các nguồn vốn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh đất nước, con người Bình Định ra nước ngoài.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Rà soát, nắm chắc nhu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS, HPHLS) của công dân trên địa bàn tỉnh, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của việc triển khai, thực hiện công tác này trong thời gian qua; đồng thời nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy trình cũng như hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác này đến nhiều người dân hơn nữa, kể cả đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; khẩn trương trao đổi với Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) về việc triển khai phần mềm liên thông với Sở Ngoại vụ các tỉnh trong công tác giải quyết hồ sơ CNLS, HPHLS và cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu, góp phần đẩy mạnh CCHC theo quy định của Chính phủ.
- Chuẩn bị kỹ báo cáo và các nội dung liên quan trước khi đề xuất Giám đốc Sở tổ chức hội nghị bàn về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong tháng 12/2021, trong đó có việc chia sẻ, thu thập thông tin về người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh, qua đó tham mưu đề xuất điều chỉnh bổ sung “Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh” của UBND tỉnh đã ban hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng theo dõi, quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
- Sớm hoàn thành việc kết nối thông tin với các Ban liên lạc Hội đồng hương Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2021 để xây dựng hệ thống thông tin kết nối với các việt kiều có uy tín hoặc các Ban liên lạc nhằm nắm bắt nguồn lực và các tâm tư nguyện vọng của kiều bào người Bình Định ở nước ngoài hằng năm để kịp thời trao đổi, chia sẻ các vấn đề có liên quan và tranh thủ kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà khi cần thiết.

3. Thanh tra        
- Rà soát, tổng hợp lại danh mục đề xuất các dự án kêu gọi vận động viện trợ sau cuộc họp tổng kết, đánh giá tình hình vận động và triển khai các dự án, phi dự án Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; chú ý xem xét đánh giá tính thiết thực của từng dự án và sự phù hợp về quy mô, tôn chỉ, mục đích của các đối tác để dễ vận động, kêu gọi.
- Tham mưu lãnh đạo Sở việc triển khai kêu gọi các đối tác tài trợ các dự án, phi dự án đã thống nhất, trước mắt chọn lọc, viết lại các đề xuất dự án với nội dung ngắn gọn, súc tích, đảm bảo các yêu cầu quy định, sau đó dịch sang tiếng Anh kèm theo hình ảnh minh họa trước khi in thành tập để giới thiệu với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Văn phòng
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở xây dựng Kế hoạch và tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Sở.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc trọng tâm trong năm của Sở, các nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm Ikepler cũng như tình hình, kết quả xử lý các văn bản được lãnh đạo Sở giao theo quy trình xử lý công việc nội bộ tại cơ quan, báo cáo cụ thể tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Sở.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công việc liên quan đến CCHC, KSTTHC và ứng dụng CNTT theo kế hoạch đã đề ra, tổng hợp, báo cáo đầy đủ kịp thời các nội dung công việc nói trên cho các cơ quan liên quan theo quy định.
- Quản lý chặt chẽ, nền nếp và có khoa học hệ thống văn bản đi, đến của Sở, đặc biệt là văn bản mật; chú ý công tác đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống mạng nội bộ, lưu trữ văn bản điện tử và giông sét trong mùa mưa.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây