Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023

Thứ tư - 21/06/2023 14:29
Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 5/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 6/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
ac

Tháng 5/2023, các đơn vị thuộc Sở có nhiều nỗ lực cố gắng tham mưu đề xuất, hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ công việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng trước cùng nhiều nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao như tham mưu UBND tỉnh công tác chuẩn bị và tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc tại Nhật Bản (từ ngày 30/5/2023 - 03/6/2023) nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, kết hợp xúc tiến đầu tư với các địa phương, đối tác Nhật Bản và ban hành Kế hoạch “Gặp gỡ Bình Định - Nhật Bản 2023” tại Bình Định; tham mưu các thủ tục liên quan tiếp nhận nhân viên phái cử của TP. Izumisano đến công tác tại tỉnh; hoàn thành công tác quy hoạch, bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2031; ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở; tham mưu UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ New Zealand đến chào xã giao UBND tỉnh và thăm một số dự án do New Zealand tài trợ tại tỉnh; thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;  Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Ngoại vụ; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cùng nhiều văn bản có liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài, lãnh sự, bảo hộ công dân Bình Định ở nước ngoài và người nước ngoài tại Bình Định.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu đề xuất vẫn còn một số nội dung, nhiệm vụ chậm, trễ hạn, chất lượng chưa cao cần chú ý khắc phục.

Trong tháng 6/2023, Sở có nhiều nội dung công việc quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện như sự kiện “Gặp gỡ Bình Định - Nhật Bản 2023” tổ chức tại tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành; sơ kết đánh giá công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với một số đoàn Đại sứ các nước đến thăm và làm việc tại tỉnh theo kế hoạch… do đó, Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch chuyển đổi số và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao.
 
         1. Phòng Hợp tác quốc tế
         - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các công việc có liên quan đến công tác tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Bình Định – Nhật Bản 2023” tại tỉnh theo kế hoạch; tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ công việc cho các đơn vị thuộc Sở để triển khai thực hiện các nội dung công việc của Sở; phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Thạnh, Sở Du lịch chuẩn bị nội dung ký kết hợp tác với các đối tác Nhật Bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
         - Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ICISE…) xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo Đề án Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thường xuyên theo dõi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc có liên quan theo kế hoạch được duyệt.
         - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, xây dựng báo cáo phục vụ buổi tiếp và làm việc giữa UBND tỉnh với các Đại sứ Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc chuẩn bị đến thăm và làm việc tại tỉnh (theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức đón tiếp, làm việc một số đoàn ngoại giao và tổ chức nước ngoài có tiềm năng tại tỉnh trong năm 2023).
                - Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung và kinh phí thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2023 – 2025, báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/6/2023.

             2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
           - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng kênh thông tin kết nối với người Bình Định ở nước ngoài; chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục bổ sung danh sách đầu mối người Bình Định ở nước ngoài (nếu có) và rà soát, hoàn thiện các thông tin liên quan của các đầu mối đã tổng hợp theo góp ý của các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 14/6/2023.
           - Trên cơ sở Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) có hiệu lực từ ngày 10/7/2023, tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định (thay thế Quy chế cũ) để làm cơ sở triển khai thực hiện.
           - Chuẩn bị nội dung tài liệu và tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức cuộc họp Sơ kết đánh giá công tác phối hợp giải quyết các tàu cá và ngư dân Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài 06 tháng đầu năm 2023 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

            3. Thanh tra Sở
         - Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản cụ thể hoá Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế nêu trên kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh.
         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp Báo cáo công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2023 theo quy định.
         - Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thường xuyên liên hệ, trao đổi với các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy công tác kêu gọi viện trợ đối với 24 đề xuất dự án của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và đời sống nhân dân tại một số vùng khó khăn của tỉnh.

            4. Văn phòng Sở
          - Phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Bình Định – Nhật Bản 2023” tại tỉnh. Trước mắt khẩn trương hoàn thiện maket giấy mời, thư mời, danh sách đại biểu, báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời gửi đến các đối tác Nhật Bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
        - Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng giai đoạn 2026-2031 và bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2020-2025 theo quy định.
         - Khẩn trương thực hiện tổng hợp Báo cáo đối ngoại 06 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Ngoại giao và Ban Đối Ngoại Trung ương theo quy định.
          - Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên môn phục vụ công tác chuyển đổi số của Sở theo kế hoạch đã phê duyệt.
          - Tham mưu Giám đốc Sở sưu tầm, chọn lựa các tài liệu, tư liệu, hình ảnh hoạt động của Sở qua các thời kỳ nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng Phòng truyền thống của Sở trong thời gian đến.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây